Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

První pátek v měsíci dubnu – mše svatá a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

5. 4. 2019

 

Pátek 5. dubna 2019 od 14 h v kapli domova důchodců v Horní Plané

 

Prodej velikonočních pohlednic

7. 4. 2019

Jednotná cena: 5,- Kč/ks

 

5. NEDĚLE POSTNÍ (cykl C)

7. 4. 2019

Vstoupit do vysokého Ježíšova stínu

 

Pobožnosti křížové cesty v našich farnostech

13. 4. 2019

 

Uvnitř článku najdete přehled pobožností křížové cesty v jednotlivých farnostech po celou posvátnou dobu svatopostní !!!

 

Předvelikonoční svatá zpověď

13. 4. 2019

 

Horní Planá – sobota 13. dubna 2019 od 9 h do 11 h

Frymburk – sobota 13. dubna 2019 od 13 h do 15 h

 

PRŮVODCE SVATÝM TÝDNEM: KVĚTNÁ NEDĚLE („pašijová“) – začátek Svatého týdne

14. 4. 2019

 

Mše svatá na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma

V úvodu mše svaté – svěcení ratolestí a průvod

Při mši svaté zazní zpívané pašije podle Lukáše

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

14. 4. 2019

Kdo je vinen?

 

PRŮVODCE SVATÝM TÝDNEM: ZELENÝ ČTVRTEK

18. 4. 2019

 

1. den Velikonočního tridua

V 10 hodin – Missa chrismatis v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích

Večer – mše svatá na památku Večeře Páně (po mši sv. bude adorace v Getsemanské zahradě a obnažení obětního stolu)

 

ZELENÝ ČTVRTEK

18. 4. 2019

Poslední večeře, poslední noc

 

PRŮVODCE SVATÝM TÝDNEM: VELKÝ PÁTEK

19. 4. 2019

 

2. den Velikonočního tridua – den přísného půstu

Před Velkopátečními obřady – pobožnost křížové cesty

Velkopáteční obřady na památku Umučení Páně – zazní zpívané pašije podle Jana

Po skončení Velkopátečních obřadů bude otevřen Boží hrob

Uvnitř článku najdete PRAVIDLA PŘÍSNÉHO PŮSTU !!!

 

VELKÝ PÁTEK

19. 4. 2019

Kristovy ukřižované ruce

 

PRŮVODCE SVATÝM TÝDNEM: BÍLÁ SOBOTA

20. 4. 2019

 

3. den Velikonočního tridua

Během dne bude možnost adorace v Božím hrobě

Čtvrt hodiny před obřady Veliké noci bude Boží hrob uzavřen

 

PRŮVODCE SVATÝM TÝDNEM: VZKŘÍŠENÍ – obřady Veliké noci

20. 4. 2019

 

Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (Velikonoční vigilie)

Obřady Veliké noci se sice slaví večer na Bílou sobotu, ale liturgicky patří již k neděli Zmrtvýchvstání Páně

 

VZKŘÍŠENÍ – obřady Veliké noci

20. 4. 2019

Kristus vpravdě z mrtvých vstal – aleluja!

 

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – Boží hod velikonoční

21. 4. 2019

Svědectví o Zmrtvýchvstalém Kristu

 

Žehnání pokrmů o Velikonocích

21. 4. 2019

 

Boží hod velikonoční 21. dubna 2019 při všech bohoslužbách

 

PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

22. 4. 2019

Jak poznáš Krista

 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – svátek Božího milosrdenství (cykl C)

28. 4. 2019

Význam slova „život“

 

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky