Jdi na obsah Jdi na menu
 


Maria při zrodu Církve

1. 5. 2018

            Milovaní bratři a sestry, drazí ctitelé a děti Panny Marie! Víte, kdy má Církev svatá narozeniny? Hod Boží svatodušní – to jsou vlastně narozeniny Církve. V ten den se z Ducha svatého zrodila Kristova Církev. Tuto událost seslání Ducha svatého zobrazují četné ikony. Na nich vidíme shromážděné apoš­toly a uprostřed nich je Panna Maria – tak jako na rodinných obrázcích sedí uprostřed svých dětí jejich matka. Maria i apoštolé společně očekávají příchod Ducha svatého a vzývají ho: Přijď, Duchu svatý!

            Moji milí, toto zrození Církve o Letnicích nebyla žádná tajná a po­koutní událost. K této události se seběhli lidé osmnácti národností: Part­hové, Médové, Peršané, Elamité, Řekové, Římané, celý středomořský svět – jak vypočítává svatý Lukáš ve svých Aktech apoštolských. I dnes, kdy jsme zvyklí myslet mezinárodně a jaksi „globálně“, i dnes je představa firmy, která by se hned při svém zrodu uchytila v osmnácti státech, před­stavou impozantní. Hned při zrodu Církve se začíná doslova ve světovém formátu. Svatý Lukáš říká: „Muži ze všech národů pod nebem byli při tom.“

            Bratři a sestry, teď si asi pomyslíme, že ti apoštolé zřejmě velice dobře ovládali zákony reklamy a propagandy. To museli ti apoštolé vyrazit s nápaditou reklamou do ulic, že dokázali takové davy svolat dohromady. Jenomže opak je pravdou. Ve skutečnosti se apoštolé nerozběhli do ulic, ale naopak: lidé se sbíhali k nim – k domu, kde byli shromážděni pohro­madě. Lidé se ptali, co se to tu děje, co to všechno má znamenat.

            Moji drazí, v této události Letnic máme pádnou odpověď na otázku, jak může být křesťanský apoštolát účinný. Z události Letnic jasně vyplývá, že sebehlučnější propaganda, podnikavé akce – i tam, kde jsou k dispozici peníze, rozhlas, film, televize, noviny, knižní trh – sebehlasitější hlásání evangelia samo o sobě svět neobrátí.

            Bratři a sestry, jedině tam, kde se v Církvi svaté něco děje – cosi, co jinde ve světě kolem není, totiž když v ní působí Duch lásky – toto je­diné může svět udivit. Pak se lidé sami ptají, co se to děje – jako tehdy o prvních Letnicích. A tehdy je kázání Církve svaté opravdu účinné a lidé je dobře slyší.

            Moji milí, za časů Petrových se lidé všech jazyků ptali, co se to děje, a všichni rozuměli odpovědi. Všichni se cítili stejně srozumitelně osloveni tím, co se dělo v mladé křesťanské obci v duchu bratrské lásky. Za časů papeže svatého Jana XXIII. se lidé celého světa také ptali, co se to děje v římsko-katolické církvi, že přestala exkomunikovat, odsu­zovat a zatracovat, ale naopak že má pro všechny lidi otcovská slova lásky.

            Přátelé Boží, dobře tyto svatodušní události rozvažujme. Církev, ve které se neděje nic pod vedením Ducha svatého, církev, která taktizuje, úřaduje a masívně propaguje – například kdysi náš vstup do Evropské unie – místo toho, aby více milovala, tak taková Církev rozhodně tento svět či tuto naši zemi neobrátí. Církev, která se spíše opírá o moře peněz než o moře lásky Svatého Ducha, taková Církev svět neobrátí. Máme tedy o čem rozjímat nad narozeninami Kristovy Církve. Tehdy byli apoštolé shromážděni kole­m Nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Nevymýšleli plány a strategie, ale měli se mezi sebou rádi a společně volali: Přijď, Duchu svatý! A tak čiňme dnes podobně i my. Ó, Maria, beze hříchu počatá, oro­duj za nás, kteří se k tobě utíkáme! Amen.