Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROMLUVY NA NEDĚLE, SLAVNOSTI A VÝZNAMNĚJŠÍ SVÁTKY

Příspěvky

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

30. 11. 2017

My jsme také posláni

 

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE (cykl A)

26. 11. 2017

Kristova královská moc

 

Památka Obětování Panny Marie v Jeruzalémě

21. 11. 2017

Přijmi, ó Pane!

 

33. neděle v mezidobí (cykl A)

19. 11. 2017

Náš konečný úděl

 

Svátek sv. Anežky České, panny, dcery královské

13. 11. 2017

Anežčiny životní ideály

 

32. neděle v mezidobí (cykl A)

12. 11. 2017

Bděte!

 

Památka sv. Martina, biskupa

11. 11. 2017

Rozdělil plášť či srdce?

 

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

9. 11. 2017

Matka a hlava všech kostelů

 

31. neděle v mezidobí (cykl A)

5. 11. 2017

Pokrytectví a ctižádost

 

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ – „DUŠIČKY“

2. 11. 2017

Společenství se zemřelými

 

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

1. 11. 2017

Svatí mezi námi

 

SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

29. 10. 2017

Den radosti a děkování

 

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

28. 10. 2017

Nehlásali své názory, ale hlas Boží

 

Památka sv. Jana Pavla II. Velikého, papeže

22. 10. 2017

TOTUS TUUS – CELÝ TVŮJ

 

MISIJNÍ NEDĚLE – den modliteb za misie

22. 10. 2017

Jděte do celého světa!

 

Památka bl. Karla z Domu Rakouského, císaře a krále

21. 10. 2017

Poslední český král

 

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

18. 10. 2017

Svatý Lukáš – malíř a spisovatel

 

28. neděle v mezidobí (cykl A)

15. 10. 2017

Svatební roucho milosti

 

27. neděle v mezidobí (cykl A)

8. 10. 2017

Historie jedné veliké lásky

 

Svátek Panny Marie Růžencové

7. 10. 2017

Věnec růží

 

Svátek našeho serafínského Otce sv. Františka z Assisi

4. 10. 2017

Zasnoubený s křížem

 

26. neděle v mezidobí (cykl A)

1. 10. 2017

Dva synové

 

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

29. 9. 2017

V průvodu andělů

 

SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, VÉVODY ČESKÉ ZEMĚ, HLAVNÍHO PATRONA KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO

28. 9. 2017

Věčně živý chorál

 

25. neděle v mezidobí (cykl A)

24. 9. 2017

Dobrota a láska hospodáře

 

Památka sv. Padre Pia da Pietrelcina, stigmatizovaného kněze a řeholníka

23. 9. 2017

Ikona Ukřižovaného Krista

 

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

21. 9. 2017

Pozdně povolaný

 

24. neděle v mezidobí (cykl A)

17. 9. 2017

Odpusť!

 

TITULÁRNÍ SLAVNOST PANNY MARIE BOLESTNÉ

17. 9. 2017

Spolutrpitelka Krista Pána

 

Památka sv. Ludmily, mučednice

16. 9. 2017

Slavné svědectví víry