Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROMLUVY NA NEDĚLE, SLAVNOSTI A VÝZNAMNĚJŠÍ SVÁTKY

Příspěvky

Památka Obětování Panny Marie v Jeruzalémě

21. 11. 2017

Přijmi, ó Pane!

 

33. neděle v mezidobí (cykl A)

19. 11. 2017

Náš konečný úděl

 

Svátek sv. Anežky České, panny, dcery královské

13. 11. 2017

Anežčiny životní ideály

 

32. neděle v mezidobí (cykl A)

12. 11. 2017

Bděte!

 

Památka sv. Martina, biskupa

11. 11. 2017

Rozdělil plášť či srdce?

 

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

9. 11. 2017

Matka a hlava všech kostelů

 

31. neděle v mezidobí (cykl A)

5. 11. 2017

Pokrytectví a ctižádost

 

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ – „DUŠIČKY“

2. 11. 2017

Společenství se zemřelými

 

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

1. 11. 2017

Svatí mezi námi

 

SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

29. 10. 2017

Den radosti a děkování

 

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

28. 10. 2017

Nehlásali své názory, ale hlas Boží

 

Památka sv. Jana Pavla II. Velikého, papeže

22. 10. 2017

TOTUS TUUS – CELÝ TVŮJ

 

MISIJNÍ NEDĚLE – den modliteb za misie

22. 10. 2017

Jděte do celého světa!

 

Památka bl. Karla z Domu Rakouského, císaře a krále

21. 10. 2017

Poslední český král

 

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

18. 10. 2017

Svatý Lukáš – malíř a spisovatel

 

28. neděle v mezidobí (cykl A)

15. 10. 2017

Svatební roucho milosti

 

27. neděle v mezidobí (cykl A)

8. 10. 2017

Historie jedné veliké lásky

 

Svátek Panny Marie Růžencové

7. 10. 2017

Věnec růží

 

Svátek našeho serafínského Otce sv. Františka z Assisi

4. 10. 2017

Zasnoubený s křížem

 

26. neděle v mezidobí (cykl A)

1. 10. 2017

Dva synové

 

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

29. 9. 2017

V průvodu andělů

 

SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, VÉVODY ČESKÉ ZEMĚ, HLAVNÍHO PATRONA KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO

28. 9. 2017

Věčně živý chorál

 

25. neděle v mezidobí (cykl A)

24. 9. 2017

Dobrota a láska hospodáře

 

Památka sv. Padre Pia da Pietrelcina, stigmatizovaného kněze a řeholníka

23. 9. 2017

Ikona Ukřižovaného Krista

 

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

21. 9. 2017

Pozdně povolaný

 

24. neděle v mezidobí (cykl A)

17. 9. 2017

Odpusť!

 

TITULÁRNÍ SLAVNOST PANNY MARIE BOLESTNÉ

17. 9. 2017

Spolutrpitelka Krista Pána

 

Památka sv. Ludmily, mučednice

16. 9. 2017

Slavné svědectví víry

 

Památka Panny Marie Bolestné

15. 9. 2017

Slza živá

 

Svátek Povýšení svatého Kříže

14. 9. 2017

Vezmi kříž a následuj Krista