Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROMLUVY NA NEDĚLE, SLAVNOSTI A VÝZNAMNĚJŠÍ SVÁTKY

Příspěvky

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

24. 6. 2017

Hlas volajícího na poušti

 

SLAVNOST BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ (cykl A)

23. 6. 2017

Učte se ode mne!

 

Památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa

19. 6. 2017

Světec tří národů

 

Křest a první svaté přijímání dětí školního věku ve Frymburku

18. 6. 2017

Nosit ve svém srdíčku Ježíše Krista

 

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – BOŽÍ TĚLO (cykl A)

18. 6. 2017

Vstoupit do Boží lásky

 

Památka sv. Víta, mučedníka

15. 6. 2017

Klaním se pouze pravému a živému Bohu

 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (cykl A)

11. 6. 2017

Jsem obrazem Trojjediného Boha

 

Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a Věčného Kněze

8. 6. 2017

Kristus Pán – Nejvyšší kněz navěky

 

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (cykl A)

4. 6. 2017

Dary Ducha svatého

 

Svátek Navštívení Panny Marie

31. 5. 2017

Jsem služebnice Páně

 

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ (cykl A)

28. 5. 2017

Já jsem s vámi až do konce

 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (cykl A)

21. 5. 2017

Vnášet do světa Božího Ducha

 

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

16. 5. 2017

Neohrožený obhájce práv církve

 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (cykl A)

14. 5. 2017

Pozvání do domova

 

Svátek Panny Marie Fatimské

13. 5. 2017

Třináctý květen v dějinách

 

TE DEUM – děkovná mše svatá u příležitosti 15. výročí mého kněžského svěcení

11. 5. 2017

Jako Kristus ukřižovaný, sám se staň obětí

 

Svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí

8. 5. 2017

Pokladnice božských milostí

 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (cykl A)

7. 5. 2017

Já jsem dveře k ovcím

 

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

3. 5. 2017

Různé cesty k Bohu

 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (cykl A)

30. 4. 2017

Hořící srdce

 

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

29. 4. 2017

Žila pro pravdu a pro lásku

 

Svátek sv. Marka, evangelisty

25. 4. 2017

Čiperný mládenec Marek

 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – svátek Božího milosrdenství (cykl A)

23. 4. 2017

Proč lidé ztrácejí víru

 

PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

17. 4. 2017

Jak poznáš Krista

 

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – Boží hod velikonoční

16. 4. 2017

Kristův hrob jestiť prázdný

 

VZKŘÍŠENÍ – obřady Veliké noci

15. 4. 2017

Proč hledáte živého mezi mrtvými?

 

VELKÝ PÁTEK

14. 4. 2017

Neumřel snad Ježíš nadarmo?

 

ZELENÝ ČTVRTEK

13. 4. 2017

Večer díkůvzdání

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

9. 4. 2017

Petr a Jidáš

 

5. NEDĚLE POSTNÍ (cykl A)

2. 4. 2017

Láska je silnější než smrt