Jdi na obsah Jdi na menu
 


PASTÝŘSKÝ LIST českobudějovického biskupa Mons. Vlastimila Kročila, týkající se Celostátního setkání mládeže v Olomouci

26. 3. 2017

znak_bp_krocila.png

 

Milí diecézané, sestry a bratři,

a dnes zvláště vy, milí mladí přátelé!

 

Prožíváme postní dobu jako přípravu na slavení „Veliké noci“ Ježíšova vzkříšení a já mám radost, mohu-li vás pozdravit právě v tomto období našeho společného putování.

Ano, putujeme společně jako církev, která je nejenom nositelkou Ježíšova poselství, ale je i mystickým tělem Kristovým. Patříme do společenství církve, která může každému člověku - toužícímu a otevřenému pro Ježíšovo poselství - učinit život šťastnější a krásnější. Každý z nás má v tomto společenství církve mimořádnou odpovědnost; svou důležitost mají laici, kteří se podílejí aktivně na životě církve, nezastupitelnou hodnotu mají staří, nemocní a trpící, ale své důležité místo mají i mladí, neboť jejich prostřednictvím může evangelium pronikat do škol, k jejich spolužákům a kamarádům, všude tam, kam se jinak jen obtížně dostává.

V minulých měsících probíhala fóra mládeže, nejprve na úrovni diecézní a poté i celostátní, kde mladí diskutovali mimo jiné i o evangelizaci. Byl jsem velmi hluboce osloven tím, kolik odvahy a nadšení v sobě mladí nosí a přitom zůstávají realističtí, s očima otevřenýma pro každé nebezpečí, které se snaží uhasit touhu po Bohu a odvahu hovořit o Něm. Při Světovém setkání mládeže v Krakově pronesl Svatý Otec František velmi závažná slova na adresu mladých: „Nepřišli jsme na svět vegetovat, mít se pohodlně a dělat ze života „pohovku“, která nás uspává. Naopak. Přišli jsme kvůli něčemu jinému, abychom zanechali stopu. (…) Bůh od tebe něco očekává, Bůh od tebe něco chce. Zve tě a přichází proto, aby otevřel všechno to, co tě uzavírá. Chce ti ukázat, že s tebou může být svět jiný. Pokud ze sebe nevydáš to nejlepší, svět jiný nebude. (…) On chce tvé ruce, aby dále utvářel svět. Volá tě, abys nechal v životě stopu, která poznamená dějiny. (…) Mějte odvahu nás učit, že je snadnější budovat mosty než zdi. Potřebujeme se to naučit.“ - tolik slova papeže Františka k mládeži.

Milí mladí přátelé, obracím se na vás i já, neboť do vás vkládám velkou důvěru; scházejte se ve svých společenstvích, společně se modlete, inspirujte svůj život slovy Písma; vzdělávejte se, přemýšlejte a diskutujte o učení Církve a hledejte způsoby, jak ho uskutečňovat v praxi. Vodítkem vám v tom mohou být materiály, které připravuje Sekce pro mládež - zvláště vhodná je knížka „Křesťan ve víru světa“, která shrnuje učení církve o lidské důstojnosti, rodině, společnosti, politice a ekonomii. Uprostřed společenství, ve kterém je přítomen sám Ježíš, dostanete odvahu k hlásání evangelia a společně jistě najdete i vhodné způsoby. Mimořádnou příležitostí, jak se navzájem povzbudit, je blížící se „Celostátní setkání mládeže“ v Olomouci, které se ponese v duchu Božího slova: „Nebojte se!“ Přihlaste se už nyní na toto srpnové setkání a pozvěte mladé ze svého okolí včetně těch, o kterých víte, že mají zájem o duchovní hodnoty.

Obracím se i na vás, rodiče našich mladých, neboť součástí olomouckého setkání bude i „Den s rodinami“ v sobotu 19. srpna. Přijměte pozvání spolu s vašimi dětmi a přijďte mezi mladé. Buďte živoucím svědectvím o rodinném životě založeném na křesťanských základech, kde je Bůh středobodem rodiny, kde se dětí přijímají s láskou a bezpodmínečně, a kde je výchova zacílena na křesťanskou důstojnost a svobodu Božích dětí.

Nakonec se obracím i na vás ostatní, bratři a sestry; spojme se v modlitbě, aby se v Olomouci co nejvíc mladých lidí setkalo s osobní láskou Ježíše a prožilo, že církev je jejich rodinou, ve které je jim dobře. Kéž mladí lidé pocítí i blízkost Panny Marie, jejíž slova z Magnificat je budou provázet.

Závěrem ještě jednou opakuji pozvání, adresované zvláště vám mladým, k účasti na srpnovém „Celostátním setkání mládeže“ v Olomouci, ale také i pozvání k účasti na již tradičním diecézním setkání mládeže, které se uskuteční před Květnou nedělí v pátek 7. a v sobotu 8. dubna v Českých Budějovicích. Těším se na tato setkání s vámi! Moji drazí bratři a sestry, vám všem přeji, aby zbývající čas svatopostní doby byl pro každého z vás bohatým časem milosti, k čemuž vám rád a ze srdce žehnám!

 

bp_vlastimil_krocil.png

 

+ Vlastimil

biskup českobudějovický