Jdi na obsah Jdi na menu
 


POZDRAV BISKUPA NA KVĚTNOU NEDĚLI

20. 3. 2016

znak_bp_krocila.png

 

Drazí diecézané, bratři a sestry,

 

všichni se modlíme při různých příležitostech za kněžská povolání a věřím, že na tento úmysl se modlíte i ve Vašich domovech a rodinách. Vám všem děkuji za vytrvalost v modlitbě a zvláště děkuji i těm, kdo jakýmkoli způsobem podporují kněze a kněžská povolání, ať již duchovně, materiálně či jakoukoliv jinou obětí.

V naší diecézi s velkým obdivem poznávám mnoho rodin, otevřených životu a velkoryse přijímajících děti, kterým se postupně snaží předávat víru. Jsou to právě rodiny, z nichž vyrůstají mladí lidé, budoucnost národa i budoucnost církve. Především z dobrého a pevného rodinného zázemí vycházejí lidé schopní kráčet za velkými ideály a ochotní žít pro druhé i za cenu velkých obětí. Právě toto jsou důležité předpoklady k následování Krista, prostřednictvím služebného kněžství.

Chci oslovit Vás, mladé muže, kteří už máte zakončené střední vzdělání s maturitou nebo se letos na maturitu připravujete. Pokud Vás někdy napadla myšlenka žít pro druhé, prohlubovat svůj duchovní život, pracovat v církvi, žít pro Krista a pomáhat lidem na cestě spásy; promluvte si s knězem o své životní cestě a společně hledejte odpověď na otázku, zdali právě Vás nevolá Bůh ke kněžství nebo řeholnímu životu. Pokud slyšíte ve Vašem srdci volající hlas Pána, snad každý kněz Vám sdělí více bližších informací a poradí, jak dál moudře postupovat s tím, že do konce března tohoto roku je možné podat na Biskupství přihlášku ke vstupu do semináře.

Na počátku Svatého týdne využívám této příležitosti i k tomu, abych Vám všem, milí diecézané, popřál radostné prožití času, kdy si budeme opětovně připomínat a intenzivně prožívat spásonosné události našeho Pána Ježíše Krista. Kéž Vás v těchto dnech jeho radost a pokoj provází!

 

bp_vlastimil_krocil.png

 

+ Vlastimil Kročil

biskup českobudějovický