Jdi na obsah Jdi na menu
 


SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - Boží hod vánoční

25. 12. 2021

Sláva na výsostech Bohu

             Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Je tichá noc, svatá noc, všude vánoční zvonky hrají, lidská srdce se otvírají. Všude vládne radost a mír. Rok má 365 dní a jednu noc. Ale tato noc se mění v den. V této svaté noci zpívali andělé, do této noci hlaholí zvony a zní radostný zpěv koled. Jistě víme, že hlavní téma Vánoc, které vévodí i všem betlémům, je vyjádřeno slovy: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!“ Tato Boží nabídka obsahuje klíč ke štěstí a k věčnému naplnění našeho života.

            Moji milí, rád bych připomněl jednu událost, která znamenala mezník v dějinách naší civilizace. Psal se rok 1858, kdy se podařilo spojit dva světadíly – Evropu s Amerikou – podmořským kabelem pod Atlantským oceánem. Tento kabel měl umožnit okamžitou komunikaci mezi oběma kontinenty. Stálo to nesmírné úsilí tehdejší vědy a techniky, provázela to celá série nezdarů – doslova zápas s oceánem a všemi živly, než se konečně dílo podařilo. Když měla být slavnostně odtelegrafována první slova, která by zahájila či posvětila tento první historický kontakt spojení starého a nového světa – byla vybrána právě tato biblická věta prorockého obsahu, která zazněla nad Betlémem v noc narození Spasitele: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!

            Bratři a sestry, v oné betlémské noci Kristova narození došlo k přímému spojení mezi nebem a zemí, mezi Bohem a lidmi, kdy se Tvůrce spojil se svými tvory. A tato víra v Boha a touha po pokoji, míru a jednotě lidstva i při této příležitosti zde našla svůj hluboký výraz. Jde o slova stará tisíce let, ale stále platná a plná naděje pro lidi všech dob a všech národů.

            Moji drazí, ta věta má ovšem dvě části, jde o souvětí, kde obě sdělení jsou v tajemné vyváženosti a jedno bez druhého nemůže platit: Sláva Bohu – pokoj lidem. Vzpomínáme na doby, kdy se hovořilo o tzv. „boji za mír“, ale Bůh byl popírán, a víme, že to byl marný boj a mír byl velmi ohrožen. Ta betlémská věta platí buď celá, anebo nebude platit vůbec. Můžeme říci: Jen tam, kde jsou lidé dobré vůle, ve kterých má Bůh zalíbení, tam, kde člověk Bohu věří a vzdává mu slávu a čest – tam vždycky přichází Boží pokoj a naděje.

            Bratři a sestry, toto je radost vánoční noci. I v tomto našem kostele s námi dýchají celá pokolení těch, kdo zde žili před námi, modlili se stejnými slovy jako my, zpívali po staletí tytéž písně a naslouchali stejným slovům evangelia. Jistě, žijeme ve světě plném hrozeb a stínů, ale je pravda i to, že žijeme v obrovské naději: Bůh se stal člověkem a vstoupil na tuto zem. Vyznal nám lásku, nabídl pomoc a slíbil nám svou trvalou blízkost. A on plní, co slíbil! I my zůstaneme věrni této cestě víry. Opustit ji znamená ztratit se v temnotě.

            Moji milí, roztomilé figurky Ježíška v betlémech našich chrámů a domovů jsou jistě inspirující vánoční rekvizitou, ale živý Ježíš na oltáři, který se nám dává jako pokrm při každé bohoslužbě, znamená nekonečně víc. On i dnes přichází osobně a za každým. Chce předat svůj božský život do každého srdce, které se mu svobodně a s vírou otevře. Jistě ani my nechceme zůstat jen u vánočních ozdob a vnějšího pozlátka, které po několika málo týdnech zase poputují zpátky do obvyklých krabic. Chceme si podržet tuto pravdu Vánoc. Chceme Krista přijmout trvale do vlastního srdce a přiznat mu v něm první místo. Pohled na Svatou rodinu nás učí, jak i my se máme důvěrně dotýkat Boha, který přišel, aby nám otevřel cestu plnou naděje a světla.

            Bratři a sestry, jistě jsme zakusili hřejivé pocity, když jsme včera rozbalovali dárky od těch, kdo nás mají rádi. Snad ještě větší radost jsme měli při pohledu na ty, které potěšil dárek od nás. Daleko důležitější je však jiná výměna darů: Bůh se stává darem pro tebe! A člověk se musí ptát: Chci být i já darem pro Něho? Abychom na lásku našeho Pána také láskou odpověděli.

            Přátelé Boží, dějiny nás učí, že nakonec vždycky zvítězí síla Ducha, pravda a láska. Smyslem lidských dějin není Caesar, nýbrž Ježíš. Ten Je­žíš, který se dnes narodil. A tak pojďme, ra­dujme se a společně zajásejme: Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám, nám – NARODIL SE! Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.