Jdi na obsah Jdi na menu
 


Boží Tělo v našich farnostech

18. 6. 2017

P. Martin Vích CFSsS

 

Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží!

Srdečně vás všechny zvu na slavné mše svaté ze slavnosti Těla a Krve Páně – Božího Těla. Při mši svaté (po homilii) podle starobylé tradice požehnám rostliny, květiny, věnečky apod., které si na mši svatou přinesete.

Po modlitbě po přijímání bude krátká adorace před vystavenou Velebnou svátostí. Při závěrečném svátostném požehnání nejprve požehnám Velebnou svátostí přítomnému Božímu lidu, a pak budu žehnat Velebnou svátostí naší obci do ostatních tří hlavních světových stran.

  • ČERNÁ V POŠUMAVÍ: sobota 17. června 2017 v 17 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie
  • HORNÍ PLANÁ: neděle 18. června 2017 v 8 hodin ve farním kostele sv. Markéty
  • SVĚTLÍK: neděle 18. června 2017 v 9:45 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího
  • FRYMBURK: neděle 18. června 2017 v 11:30 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje

 

 Hvězdička

 

Chválená a velebená budiž bez ustání
Nejsvětější Svátost Oltářní,
též Neposkvrněné Početí
Nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie,
od tohoto času až na věky věků.
A m e n .

 

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c.