Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Tiskový mluvčí Svatého stolce, P. Federico Lombardi, vydal v pátek 15. července 2016 v ranních hodinách prohlášení k včerejší tragické události ve francouzském Nice:

 

„Tuto noc jsme s obrovským znepokojením sledovali strašné zprávy z Nice. Ze strany papeže Františka projevujeme účast a solidaritu s utrpením obětí a celého francouzského národa v den, který měl být velkým svátkem. Zásadně odsuzujeme všechny projevy vražedného šílenství, nenávisti a terorismu stejně jako každý útok na mír.“

 

V kondolenci biskupovi diecéze v Nice, Mons. Andrému Marceauovi, podepsané kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem, papež František odsuzuje „slepé“ násilí, které znovu zasáhlo Francii a neušetřilo ani děti, kterých je mezi oběťmi mnoho. Papež vyjadřuje účast na bolesti postižených rodin a prosí Pána, aby je podpořil, ujišťuje o své blízkosti zraněným a celému francouzskému národu a konečně povzbuzuje všechny obyvatele Francie, kteří se zapojili do záchranných operací. V závěru soustrastného telegramu papež prosí Boha o pokoj a svornost ve Francii.

 

 

hvezdicka.png

 

 

V neděli 17. července 2016 před polednem se na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu sešlo asi 10.000 lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Po hlavní promluvě papež František reagoval na masovou vraždu ve francouzském Nice:

 

„Ve svých srdcích zakoušíme hlubokou bolest nad krveprolitím, které minulý čtvrtek večer v Nice zkosilo mnoho nevinných životů, dokonce mnoha dětí. Jsem nablízku každé truchlící rodině a celému francouzskému národu. Bůh, dobrý Otec, ať dá všem obětem odpočinout ve svém pokoji, poskytuje oporu raněným a potěší příbuzné; ať rozptýlí plány teroru a smrti, aby se již žádný člověk neodvážil prolévat krev bratra. Otcovské a bratrské objetí všem obyvatelům Nice a celému francouzskému národu! Nyní se všichni společně pomodleme za oběti tohoto krveprolití a jejich příbuzné.“

 

Papež vyzval nejprve k tiché modlitbě a potom k recitaci andělského pozdravení, tedy Zdrávas Maria.

 

 

Je suis Nice

 

 

Drazí bratři a sestry,

 

v nejbližších volných termínech budu ve farnostech na Lipně obětovat mše svaté na úmysl „Za spásu nesmrtelných duší nevinných obětí teroristického útoku v Nice a za spravedlivý trest pro všechny teroristy.“ Příslušné termíny budou zavčas uvedeny v našem Zpravodaji farností.

 

 

 

Váš služebník a duchovní otec

P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c.

 

 

_________________________________________________________________________________

 

Jakobi-Fest aneb česko-německá pouť k svatému Jakubovi Staršímu ve Světlíku

24. 7. 2016

 

Neděle 24. července 2016 v 11:30 hodin – slavná koncelebrovaná poutní mše svatá v českém a německém jazyce

Podrobnosti čtěte uvnitř tohoto článku !!!

 

Pouť ke svaté Markétě v Horní Plané

16. 7. 2016

 

Sobota 16. července 2016 v 18 hodin – koncert duchovní hudby (smíšený pěvecký sbor Musica Viva)

Neděle 17. července 2016 v 11:30 hodin – slavná poutní mše svatá

Podrobnosti čtěte uvnitř tohoto článku !!!

 

První pátek v měsíci červenci – mše svatá a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

1. 7. 2016

 

Pátek 1. července 2016 od 14 h v kapli domova důchodců v Horní Plané

 

Pozvánka na kněžské svěcení v Českých Budějovicích

25. 6. 2016

 

prostrace_pri_sveceni.png

 

Sobota 25. června 2016 od 10 hodin v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích

Podrobnosti čtěte uvnitř tohoto článku !!!

 

Církevní sňatek v kapli na faře u farního kostela sv. Bartoloměje ve Frymburku

15. 6. 2016

 

Středa 15. června 2016 v 14 hodin – svatební mše svatá

 

Primiční mše svatá ve farním kostele sv. Markéty v Horní Plané

9. 6. 2016

 

Čtvrtek 9. června 2016 v 17 hodin – novokněz P. Mgr. Petr Vavřinec Konopík

 

Křest maličkého dítěte ve Světlíku

5. 6. 2016

 

Neděle 5. června 2016 v 11:15 hodin

 

Slavnost Božského Srdce Páně – mše svatá a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

3. 6. 2016

 

Pátek 3. června 2016 od 14 h v kapli domova důchodců v Horní Plané

 

Májové pobožnosti v našich farnostech

31. 5. 2016

 

Uvnitř článku najdete přehled májových pobožností v jednotlivých farnostech po celý měsíc květen !!!

 

Boží Tělo v našich farnostech

29. 5. 2016

 

Neděle 29. května 2016

 

Poutní mše svatá ve farním kostele Nejsvětější Trojice v Hodňově

22. 5. 2016

 

Neděle 22. května 2016 v 14 hodin

 

Sbírka na potřeby diecéze

22. 5. 2016

 

Neděle 22. května 2016

 

Slavnost Seslání Ducha svatého – obnova milosti přijaté při biřmování

15. 5. 2016

 

Neděle 15. května 2016

 

Svátek matek 2016

8. 5. 2016

 

Neděle 8. května 2016 – druhá májová neděle

 

První pátek v měsíci květnu – mše svatá a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

6. 5. 2016

 

Pátek 6. května 2016 od 14 h v kapli domova důchodců v Horní Plané

 

Mimořádná sbírka na pomoc trpícím na Ukrajině

24. 4. 2016

 

Sbírka na pomoc trpícím na Ukrajině

 

Neděle 24. dubna 2016 (5. neděle velikonoční)

 

Křest maličkého dítěte v Horní Plané

23. 4. 2016

 

Sobota 23. dubna 2016 v 13:30 hodin

 

Poselství Svatého otce Františka k 53. Světovému dni modliteb za povolání

17. 4. 2016

 

znak_papeze_frantiska.png

 

4. neděle velikonoční – neděle Dobrého Pastýře (17. dubna 2016)

 

Křest maličkého dítěte ve Frymburku

9. 4. 2016

 

Sobota 9. dubna 2016 v 10 hodin

 

První pátek v měsíci dubnu – mše svatá a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

1. 4. 2016

 

Pátek 1. dubna 2016 od 14 h v kapli domova důchodců v Horní Plané

 

Žehnání pokrmů o Velikonocích

27. 3. 2016

 

Boží hod velikonoční 27. března 2016 při všech bohoslužbách

 

PRŮVODCE SVATÝM TÝDNEM: VZKŘÍŠENÍ – obřady Veliké noci

27. 3. 2016

 

Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (Velikonoční vigilie)

Obřady Veliké noci se sice slaví večer na Bílou sobotu, ale liturgicky patří již k neděli Zmrtvýchvstání Páně

 

Začátek letního času

27. 3. 2016

 

Křest a první svaté přijímání dospělé katechumenky ve Frymburku

26. 3. 2016

 

Vzkříšení – obřady Veliké noci (sobota 26. března 2016) od 18 hodin

 

 

PRŮVODCE SVATÝM TÝDNEM: BÍLÁ SOBOTA

26. 3. 2016

 

3. den Velikonočního tridua

Během dne bude možnost adorace v Božím hrobě

Čtvrt hodiny před obřady Veliké noci bude Boží hrob uzavřen

 

PRŮVODCE SVATÝM TÝDNEM: VELKÝ PÁTEK

25. 3. 2016

 

2. den Velikonočního tridua – den přísného půstu

Před Velkopátečními obřady – pobožnost křížové cesty

Velkopáteční obřady na památku Umučení Páně – zazní zpívané pašije podle Jana

Po skončení Velkopátečních obřadů bude otevřen Boží hrob

Uvnitř článku najdete PRAVIDLA PŘÍSNÉHO PŮSTU !!!

 

PRŮVODCE SVATÝM TÝDNEM: ZELENÝ ČTVRTEK

24. 3. 2016

 

1. den Velikonočního tridua

V 9:30 hodin – Missa chrismatis v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích

Večer – mše svatá na památku Večeře Páně (po mši sv. bude adorace v Getsemanské zahradě a obnažení obětního stolu)

 

Pobožnosti křížové cesty v našich farnostech

23. 3. 2016

 

Uvnitř článku najdete přehled pobožností křížové cesty v jednotlivých farnostech po celou posvátnou dobu svatopostní !!!

 

POZDRAV BISKUPA NA KVĚTNOU NEDĚLI

20. 3. 2016

 

bp_vlastimil_krocil.png

 

Pozdrav biskupa bude přečten o Květné neděli (20. března 2016)

 

PRŮVODCE SVATÝM TÝDNEM: KVĚTNÁ NEDĚLE („pašijová“) – začátek Svatého týdne

20. 3. 2016

 

Mše svatá na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma

V úvodu mše svaté – svěcení ratolestí a průvod

Při mši svaté zazní zpívané pašije podle Lukáše