Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

První pátek v měsíci dubnu – mše svatá a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

1. 4. 2022

 

Pátek 1. dubna 2022 od 14 h v kapli domova důchodců v Horní Plané a od 17 h ve farním kostele sv. Markéty v Horní Plané

 

5. NEDĚLE POSTNÍ (cykl C)

3. 4. 2022

Vstoupit do vysokého Ježíšova stínu

 

Předvelikonoční svatá zpověď

6. 4. 2022

 

Světlík – středa 6. dubna 2022 od 17 h do 18 h

Horní Planá – sobota 9. dubna 2022 od 9 h do 11 h

Frymburk – sobota 9. dubna 2022 od 13 h do 15 h

 

PRŮVODCE SVATÝM TÝDNEM: KVĚTNÁ NEDĚLE („pašijová“) – začátek Svatého týdne

10. 4. 2022

 

Mše svatá na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma

V úvodu mše svaté – svěcení ratolestí

Při mši svaté zazní zpívané pašije podle Lukáše

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

10. 4. 2022

Kdo je vinen?

 

ZELENÝ ČTVRTEK

14. 4. 2022

Poslední večeře, poslední noc

 

PRŮVODCE SVATÝM TÝDNEM: ZELENÝ ČTVRTEK

14. 4. 2022

 

1. den Velikonočního tridua

Ve večerních hodinách – mše svatá na památku Večeře Páně (po mši sv. bude obětní stůl obnažen)

 

Pobožnosti křížové cesty v našich farnostech

15. 4. 2022

 

Uvnitř článku najdete přehled pobožností křížové cesty v jednotlivých farnostech po celou posvátnou dobu svatopostní !!!

 

VELKÝ PÁTEK

15. 4. 2022

Kristovy ukřižované ruce

 

PRŮVODCE SVATÝM TÝDNEM: VELKÝ PÁTEK

15. 4. 2022

 

2. den Velikonočního tridua – den přísného půstu

Před Velkopátečními obřady – Velkopáteční pobožnost křížové cesty

Velkopáteční obřady na památku Umučení Páně – zazní zpívané pašije podle Jana

 

Uvnitř článku najdete PRAVIDLA PŘÍSNÉHO PŮSTU !!!

 

PRŮVODCE SVATÝM TÝDNEM: BÍLÁ SOBOTA

16. 4. 2022

 

3. den Velikonočního tridua

Den smutku a rozjímání.

 

VZKŘÍŠENÍ – obřady Veliké noci

16. 4. 2022

Kristus vpravdě z mrtvých vstal – ALELUJA!

 

PRŮVODCE SVATÝM TÝDNEM: VZKŘÍŠENÍ – obřady Veliké noci

16. 4. 2022

 

Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (Velikonoční vigilie)

Obřady Veliké noci se sice slaví večer na Bílou sobotu, ale liturgicky patří již k neděli Zmrtvýchvstání Páně

 

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – Boží hod velikonoční

17. 4. 2022

Svědectví o Zmrtvýchvstalém Kristu

 

Žehnání pokrmů o Velikonocích

17. 4. 2022

 

Boží hod velikonoční 17. dubna 2022 při všech bohoslužbách

 

PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

18. 4. 2022

Jak poznáš Krista

 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – svátek Božího milosrdenství (cykl C)

24. 4. 2022

Význam slova „život“

 

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

29. 4. 2022

Žila pro pravdu a pro lásku

 

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky