Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – „Dušičky“.

2. 11. 2020

Mše svatá za všechny věrné zemřelé s dušičkovou pobožností

v podmínkách nouzového stavu:

 

Mši svatou za všechny věrné zemřelé s dušičkovou pobožností budu sloužit v uzavřeném farním kostele sv. Markéty v Horní Plané v pondělí 2. listopadu 2020 od 20 hodin. Tato mše sv. bude vysílána přes sociální sítě a budete ji moci sledovat na těchto oficiálních stránkách farností na Lipně.

Při této mši svaté nebudou přednášeny zvláštní prosby za vaše drahé zemřelé (tzv. „papírky s modlením“), s výjimkou proseb z mé sídelní farnosti Horní Planá. Můžete se však při sledování mše svaté ke mně hned v úvodu mše sv. připojit a tyto zvláštní prosby sami přednést ve svých domovech.

Pokud jde o návštěvy hrobů, kde odpočívají naši drazí zemřelí: Návštěvy hřbitovů zakázany nejsou, ba můžeme na ně vztáhnout povolené návštěvy parků a přírody. Je však třeba i tady dodržet maximální počet lidí na společné vycházce – totiž dva lidé, kromě rodiny.

Já osobně během měsíce listopadu navštívím postupně všechny hřbitovy v našich farnostech a požehnám hroby našich věrných zemřelých. Přitom v duchu všichni prosme, aby Bůh, náš milosrdný Otec, naplnil na našich zesnulých své veliké dílo vykoupení a uvedl je do věčné slávy.

 

dusicky.jpg

  

Pravidla získání odpustků přivlastnitelných duším v očistci

v podmínkách nouzového stavu:

 

Z důvodu pandemie COVID19 je letos možné získat plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci po celý měsíc listopad.

Pravidla jsou následující:

  • Návštěva hřbitova, kde se pomodlíme (třeba jen v duchu) za zemřelé.
  • Modlitby na úmysl Svatého otce – Otče náš, Zdrávas Maria, Věřím v Boha.
  • Být v milosti posvěcující a současně nemít zálibu ani v lehkém hříchu.
  • Svaté přijímání.

Svaté přijímání, pokud nelze přijmout po dobu nouzového stavu fyzicky, je možno nahradit duchovním svatým přijímáním. Texty s třemi modlitbami duchovního sv. přijímání si můžete stáhnout a vytisknout pro vlastní potřebu ZDE.

Svatou zpověď je třeba vykonat co nejdříve po ukončení nouzového stavu, kdy bude obnoven pravidelný pořad bohoslužeb v našich kostelech.

 

Odpočinutí věčné dej všem věrným zemřelým, ó Pane,

a světlo věčné ať jim svítí.

Ať odpočívají ve svatém pokoji.

A  m  e  n  .

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c.