Jdi na obsah Jdi na menu
 


BISKUPSKÉ SVĚCENÍ A UVEDENÍ DO SLUŽBY DIECÉZNÍHO BISKUPA MONS. VLASTIMILA KROČILA

Biskup Vlastimil Kročil

 

Tiskové středisko Svatého stolce ve čtvrtek 19. března 2015 ve 12:00 hodin zveřejnilo, že papež František jmenoval P. ThDr. Vlastimila Kročila, Ph.D., českobudějovickým diecézním biskupem.

V říjnu 2013 nabídl tehdejší českobudějovický diecézní biskup Mons. Jiří Paďour Svatému otci Františkovi rezignaci na svůj úřad ze zdravotních důvodů; papež František ji dne 1.3.2014 přijal.

Od téhož dne až do vysvěcení nového biskupa je diecéze spravovaná administrátorem diecéze Mons. Adolfem Pintířem.

 

Životopis Mons. ThDr. Vlastimila KROČILA, Ph.D.

Narodil se 10. května 1961 v Brně a vyrůstal v prostředí křesťanské rodiny. Po složení maturitní zkoušky v roce 1986 se během následujících let třikrát hlásil do kněžského semináře v Litoměřicích - a protože nebyl přijat, rozhodl se k emigraci.

Teologii studoval na Papežské Lateránské univerzitě v Římě a kněžské svěcení přijal 16. července 1994 v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích.

Po dosažení licenciátu na Papežské Gregoriánské univerzitě v Římě začal od roku 1996 vyučovat patristickou literaturu a spiritualitu na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Pastoračně působil nejprve jako kaplan v Českých Budějovicích a poté v Jindřichově Hradci; administrátorem ve Veselí nad Lužnicí a okolních farnostech se stal v roce 1997.

Roku 2008 dosáhl doktorátu na Katolické univerzitě v Ružomberku a vedle řádné pastorační činnosti se věnoval i duchovnímu doprovázení členů »Fatimského apoštolátu« a »Neokatechumenátní cesty«.

Od roku 2008 byl členem sboru konzultorů českobudějovické diecéze; v roce 2011 byl jmenován vikářem táborského vikariátu a následujícího roku byl jmenován sídelním kanovníkem katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích.

Dne 19. března 2015 byl Svatým otcem Františkem jmenován sídelním biskupem českobudějovické diecéze.

 

 Hvězdička

 

biskupske_sveceni_01.png

 

Biskupské svěcení a uvedení do služby diecézního biskupa Mons. Vlastimila Kročila proběhne v sobotu 13. června 2015 v 9:30 hodin v českobudějovické katedrále.

(další informace najdete ZDE.)

 

biskupske_sveceni_02.png

 

Oba výše uvedené plakáty k biskupskému svěcení Mons. Vlastimila Kročila si můžete ve vysokém rozlišení prohlédnout či stáhnout v našem fotoalbu.

 

 

Zdroj: Biskupství českobudějovické.

 

 Hvězdička

 

Bože, nejvyšší pastýři věřících, ty ve své církvi rozděluješ
a svěřuješ různé služby a s láskou nám vládneš,
tys povolal svého služebníka Vlastimila, aby stál v čele tvého lidu;
dávej mu moudrost a sílu, ať plní v církvi poslání,
které Kristus svěřil svým apoštolům,
a svědomitě koná jeho učitelskou, kněžskou a pastýřskou službu.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
A  m  e  n  .

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c.