Jdi na obsah Jdi na menu
 


Boží Tělo v našich farnostech

14. 6. 2020

P. Martin Vích CFSsS

 

V neděli 14. června 2020 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 13. června 2020) budeme slavit mše svaté ze slavnosti Těla a Krve Páně – Božího Těla.

Při všech bohoslužbách (po homilii) požehnám podle starobylé tradice rostliny, květiny, věnečky apod., které si na mši svatou přinesete.

Po modlitbě po přijímání bude krátká adorace před vystavenou Velebnou svátostí. Při závěrečném svátostném požehnání nejprve požehnám Velebnou svátostí přítomnému Božímu lidu, a pak budu žehnat Velebnou svátostí naší obci do ostatních tří hlavních světových stran.

 

zehnani_rostlin_o_bozim_tele.png

 

Chválená a velebená budiž bez ustání
Nejsvětější Svátost Oltářní,
též Neposkvrněné Početí
Nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie,
od tohoto času až na věky věků.
A m e n .

 

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c.