Jdi na obsah Jdi na menu
 


FARNOSTI NA LIPNĚ A KORONAVIRUS ......

 

 

Uvedená opatření jsou platná na území římskokatolických farností na Lipně (Horní Planá, Černá v Pošumaví, Frymburk a Světlík).

 

 

1) Opatření, která se od 19. 7. 2020 uvolňují:

 

  • Rouška přes nos a ústa se již nemusí nasazovat.
  • Rozestupy 2 metry mezi účastníky bohoslužeb se již nemusí dodržovat.
  • Kropenky u vchodu do kostela jsou opět naplněny svěcenou vodou a věřící tak mají možnost jejího užívání při vstupu či odchodu z kostela, když se označují znamením kříže.
  • Svaté přijímání mohou věřící přijímat nejen na ruku, ale opět i do úst. Při vhodných příležitostech mohou věřící přijímat eucharistii pod obojí způsobou (namáčením a do úst).
  • Při mši svaté bude opět vyslovena výzva k pozdravení pokoje, přičemž nemusí být vyjádřena jen podáním ruky, ale třeba i pokynutím či úklonou.
  • Při nedělních mších svatých, jakož i o slavnostech a svátcích, se opět budou zpívat mešní písně a může se hrát na varhany. Rovněž při pohřebních bohoslužbách se může hrát na varhany a mohou se konat pohřební průvody.
  • Účast na nedělní bohoslužbě je opět závazná, neboť tzv. dispens, tedy dovolení neúčastnit se nedělních bohoslužeb v době koronavirové krize, se ruší. Touto povinností samozřejmě nejsou vázáni nemocní lidé.

 

 

2) Opatření, která zůstávají v platnosti pravděpodobně do konce roku 2020:

 

  • Z bezpečnostních a preventivních důvodů si i nadále budou lidé před vstupem do kostela povinně dezinfikovat ruce (u vchodu do kostela je k dispozici dezinfekční prostředek).
  • Z bezpečnostních a preventivních důvodů jsou i nadále pozastaveny křty, poutě a jiné pobožnosti. Rovněž je i nadále pozastaven takový program ve farnostech, který by vyžadoval shromažďování lidí v kostele (např. koncerty v kostele).
  • Z důvodu omezení zbytečného pohybu po kostele se i nadále nebudou při mši svaté přinášet obětní dary.

 

 

Bratři a sestry, možná se vám některá opatření zdají být zbytečně tvrdá a přehnaná. Já si to však nemyslím. Rozhodně nejsem přesvědčen o tom, že nebezpečí koronaviru zcela pominulo a že už nic nehrozí. Proto ve svých farnostech nehodlám hazardovat s vaším zdravím a s vašimi životy. Nemohu a nebudu jednat proti svému předsvědčení a svému svědomí. Děkuji vám za pochopení.

 

 

S přáním Božího požehnání a jeho stálé posily

 

 

P. Jan Špaček, administrátor