Jdi na obsah Jdi na menu
 


FARNOSTI NA LIPNĚ A KORONAVIRUS ...

 

vykricnik.png

 

 

Uvedená opatření jsou platná na území římskokatolických farností na Lipně (Horní Planá, Černá v Pošumaví, Frymburk a Světlík).

 

 

  • Před vstupem do kostela si každý povinně dezinfikuje ruce (u vchodu do kostela je k dispozici dezinfekční prostředek).
  • Všichni účastníci bohoslužeb mají přes nos a ústa povinně nasazenou roušku. Pouze v okamžiku přijetí svatého přijímání je možné roušku sundat.
  • V kostele se budou dodržovat minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky bohoslužeb. Výjimku představují lidé v rámci jedné rodiny nebo jinak propojené osoby.
  • Z důvodu omezení zbytečného pohybu po kostele se nebudou při mši svaté přinášet obětní dary.
  • Úkon pozdravení pokoje by měl být vyjádřen pokynutím, úklonou či jiným vhodným bezkontaktním gestem. Nedoporučujeme podávání rukou!
  • Svaté přijímání by měli věřící přijímat přednostně na ruku. Nedoporučujeme příjímání do úst! Při vhodných příležitostech však mohou věřící přijímat eucharistii pod obojí způsobou (namáčením a do úst).
  • Z důvodu zbytečného neprodlužování délky bohoslužeb, jakož i z důvodu omezeného dýchání při povinném nošení roušky, se v průběhu mše svaté nebudou zpívat mešní písně. Pouze na závěr mše svaté je možno zazpívat 1 až 2 sloky vhodné písně.
  • Rovněž při pohřebních bohoslužbách se nebudou zpívat písně ani se nebudou konat jakékoliv průvody.
  • Z bezpečnostních a preventivních důvodů jsou až do odvolání pozastaveny křty, poutě a jiné pobožnosti. Rovněž je až do odvolání pozastaven takový program ve farnostech, který by vyžadoval shromažďování lidí v kostele (např. koncerty v kostele).

 

 

Bratři a sestry, možná se vám některá opatření zdají být zbytečně tvrdá a přehnaná. Já si to však nemyslím. Rozhodně nejsem přesvědčen o tom, že nebezpečí koronaviru zcela pominulo a že už nic nehrozí. Proto ve svých farnostech nehodlám hazardovat s vaším zdravím a s vašimi životy. Nemohu a nebudu jednat proti svému předsvědčení a svému svědomí. Děkuji vám za pochopení.

 

 

S přáním Božího požehnání a jeho stálé posily

 

 

P. Jan Špaček, administrátor

 

do_kostela_se_6_r.png

 

 Hvězdička

 

Ke stažení: