Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jakobi-Fest aneb česko-německá pouť k svatému Jakubovi Staršímu ve Světlíku

29. 7. 2018

 Farní kostel sv. Jakuba Staršího ve Světlíku

Farní kostel sv. Jakuba Staršího ve Světlíku

 

Milovaní bratři a sestry, drazí poutníci k svatému Jakubovi, přátelé Boží!

Srdečně vás všechny zvu na tradiční Jakobi-Fest aneb česko-německou pouť ke cti sv. Jakuba Staršího, apoštola, hlavního patrona Římskokatolické farnosti Světlík.

V neděli 29. července 2018 v 11 hodin se koná u historické kašny na návsi malý koncert dechové hudby. Po shromáždění poutníků u kašny bude v 11:15 hodin zahájen průvod za doprovodu dechové hudby do farního kostela sv. Jakuba Staršího.

V 11:30 hodin bude zahájena ve farním kostele slavná koncelebrovaná poutní mše svatá v českém a německém jazyce z titulární slavnosti sv. Jakuba Staršího, apoštola. Hlavním celebrantem bude farář Římskokatolické farnosti Světlík P. Jan Špaček.

Bezprostředně po skončení mše svaté se koná vzpomínka na zemřelé na hřbitově.

Od 13 hodin jste všichni srdečně zváni do obecního sálu ve Světlíku k tradičnímu posezení s pohoštěním.

 

Hlavní oltář farního kostela sv. Jakuba Staršího ve Světlíku

Hlavní oltář farního kostela sv. Jakuba Staršího ve Světlíku

 

 

Můžete si přečíst kázání, které zazní při slavné poutní mši svaté v neděli 29. července 2018. Kázání bude předneseno mnou v českém jazyce; rovněž bude předneseno překladatelem v německém jazyce.

 

 

 Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c.