Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jakobi-Fest aneb německo-česká pouť k svatému Jakubovi Staršímu ve Světlíku

28. 7. 2019

 Farní kostel sv. Jakuba Staršího ve Světlíku

Farní kostel sv. Jakuba Staršího ve Světlíku

 

Milovaní bratři a sestry, drazí poutníci k svatému Jakubovi, přátelé Boží!

Srdečně vás všechny zvu na tradiční Jakobi-Fest aneb německo-českou pouť ke cti sv. Jakuba Staršího, apoštola, hlavního patrona Římskokatolické farnosti Světlík.

V neděli 28. července 2019 v 11 hodin se koná u historické kašny na návsi malý koncert dechové hudby. Po shromáždění poutníků u kašny bude v 11:15 hodin zahájen průvod za doprovodu dechové hudby do farního kostela sv. Jakuba Staršího.

V 11:30 hodin bude zahájena ve farním kostele slavná koncelebrovaná poutní mše svatá v německém a českém jazyce z titulární slavnosti sv. Jakuba Staršího, apoštola. Hlavním celebrantem bude emeritní opat premonstrátského kláštera v hornorakouském Schläglu Jeho Milost P. Martin Felhofer, OPraem.

Bezprostředně po skončení mše svaté se koná vzpomínka na zemřelé na hřbitově.

Od 13 hodin jste všichni srdečně zváni do obecního sálu ve Světlíku k tradičnímu posezení s pohoštěním.

 

Hlavní oltář farního kostela sv. Jakuba Staršího ve Světlíku

Hlavní oltář farního kostela sv. Jakuba Staršího ve Světlíku

 

 

 Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c.