Jdi na obsah Jdi na menu
 


Májové pobožnosti v našich farnostech

28. 5. 2019

Blahoslavená Panna

 

Milovaní bratři a sestry, drazí ctitelé a děti Panny Marie!

Měsíc květen – měsíc máj – je nejkrásnější měsíc v roce. Je to měsíc Panny Marie. Po celý tento měsíc uctíváme v našich chrámech, kostelech, ale i vesnických kapličkách či domácnostech blahoslavenou Marii vždy Pannu při májových pobožnostech.

Mým vznešeným a ušlechtilým cílem při májových pobožnostech je vésti Boží lid k pravé mariánské úctě. Blahoslavená Maria vždy Panna nás vede nejjistější cestou ke svému Synu Ježíši Kristu. Nikdy nestrhuje pozornost na sebe, ale vždy nás směřuje ke Kristu Pánu. Vzpomeňme na její slova v Káně Galilejské: „Cokoliv vám řekne, učiňte!“ (Jan 2, 5)

Proto i májová pobožnost začíná uctíváním Panny Marie, ale jejím vrcholem je výstav Velebné svátosti, adorace a svátostné požehnání. Základní motto májové pobožnosti zní:

PER MARIAM AD IESUM !

(skrze Marii k Ježíši)

 

Schéma májové pobožnosti v našich farnostech:

 • sloky mariánské písně
 • májová promluva
 • sloky mariánské písně
 • recitace mariánské básně
 • zpívané litanie k Panně Marii (loretánská litanie nebo tzv. „bavorské“ litanie I a II)
 • krátká modlitba k Panně Marii
 • píseň č. 722 „Vítej, vítej, Tělo přezázračné...“ (1. a 2. sloka)
 • výstav Velebné svátosti
 • krátká adorace
 • píseň č. 722 „Vítej, vítej, Tělo přezázračné...“ (3. sloka)
 • svátostné požehnání
 • sloky mariánské písně

 

Májová pobožnost se koná bezprostředně po mši svaté, a to v níže uvedených dnech. Při mši svaté není homilie – májová promluva bude přednesena až při májové pobožnosti.

Výjimku představuje májová pobožnost po nedělní mši svaté (farnost Černá v Pošumaví): Při mši svaté bude homilie z příslušné neděle – májová promluva se nekoná!

 

Májové pobožnosti v Horní Plané:

 • 1. májová pobožnost:
  • čtvrtek 2. května 2019 v 17 hodin ve farním kostele sv. Markéty (votivní mše „O Panně Marii 1“)
 • 2. májová pobožnost:
  • čtvrtek 9. května 2019 v 17 hodin ve farním kostele sv. Markéty (votivní mše „O Panně Marii 2“)
 • 3. májová pobožnost:
  • čtvrtek 16. května 2019 v 17 hodin ve farním kostele sv. Markéty (svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech)
 • 4. májová pobožnost:
  • čtvrtek 23. května 2019 v 17 hodin ve farním kostele sv. Markéty (votivní mše „O Panně Marii 3“)
 • 5. májová pobožnost (poslední):
  • čtvrtek 30. května 2019 v 17 hodin ve farním kostele sv. Markéty (votivní mše „O Panně Marii 4“)

 

Májové pobožnosti ve Frymburku:

 • 1. májová pobožnost:
  • úterý 7. května 2019 v 17 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje (votivní mše „O Panně Marii 1“)
 • 2. májová pobožnost:
  • úterý 14. května 2019 v 17 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje (votivní mše „O Panně Marii 2“)
 • 3. májová pobožnost:
  • úterý 21. května 2019 v 17 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje (votivní mše „O Panně Marii 3“)
 • 4. májová pobožnost (poslední):
  • úterý 28. května 2019 v 17 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje (votivní mše „O Panně Marii 4“)

 

Májové pobožnosti ve Světlíku:

 • 1. májová pobožnost:
  • středa 1. května 2019 v 18 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího (votivní mše „O Panně Marii 1“)
 • 2. májová pobožnost:
  • středa 8. května 2019 v 18 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího (svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí)
 • 3. májová pobožnost:
  • středa 15. května 2019 v 18 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího (votivní mše „O Panně Marii 2“)
 • 4. májová pobožnost:
  • středa 22. května 2019 v 18 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího (votivní mše „O Panně Marii 3“)
 • 5. májová pobožnost (poslední):
  • středa 29. května 2019 v 18 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího (votivní mše „O Panně Marii 4“)

 

Májové pobožnosti v Černé v Pošumaví:

 • 1. májová pobožnost:
  • sobota 4. května 2019 v 17 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie (3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ)
 • 2. májová pobožnost:
  • sobota 11. května 2019 v 17 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie (4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ)
 • 3. májová pobožnost (poslední):
  • sobota 25. května 2019 v 17 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie (6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ)

 

 

Ó, Maria, beze hříchu počatá,

 oroduj za nás,

kteří se k tobě utíkáme!

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c.