Jdi na obsah Jdi na menu
 


OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM

15. 6. 2020

Sdělení diecézního biskupa českobudějovického

Mons. ThDr. Vlastimila Kročila

 

 

V úterý 9. června 2020 se uskutečnilo setkání vikářů a členů Kněžské rady, kde byla nastolena otázka opatření v souvislosti s koronavirovou situací. V současné době, kdy postupně dochází k dalšímu uvolňování některých nařízení, bylo řešeno i několik podnětů k uvolnění v kostelích a kaplích naší českobudějovické diecéze. Tímto sděluji několik následujících pokynů, s nimiž seznamte i věřící ve vašich farnostech.

 

1) Roušky: Hlavní celebrant s asistencí v prostoru presbytáře již nemusí užívat roušky. Taktéž se to týká lektorů a akolytů, kteří konají svoji službu při liturgii. Užívání roušek pro ostatní věřící v kostele je na osobním rozhodnutí každého jednotlivce.

2) Kropenky: Opět jsou naplněné svěcenou vodou a věřící tak mají možnost jejího užívání při vstupu či odchodu z kostela, když se označují znamením kříže.

3) Svaté přijímání: Věřící mohou přijímat eucharistii nejen na ruku, ale i do úst. Kněží a další vysluhovatelé eucharistie nechť přitom velkoryse dbají na vstřícnost k potřebám přijímajících, zvláště seniorů. Rovněž platí, že při různých příležitostech je vhodné, aby věřící přijímali eucharistii pod obojí způsobou (namáčením a do úst).

4) Pozdravení pokoje: Při mši svaté by opět měla být vyslovena výzva k pozdravení pokoje, přičemž nemusí být vyjádřena jen podáním ruky, ale třeba i pokynutím či úklonou.

5) Účast na bohoslužbě: Osobní účast věřících na nedělní bohoslužbě je opět závazná, neboť tzv. dispens, tedy dovolení neúčastnit se nedělních bohoslužeb v době koronavirové krize, se dnešním dnem ruší. Touto povinností nejsou vázáni nemocní.

 

S přáním Božího požehnání a jeho stálé posily

 

+ Vlastimil Kročil

diecézní biskup českobudějovický

 

V Českých Budějovicích, dne 15. června 2020