Jdi na obsah Jdi na menu
 


PASTÝŘSKÝ LIST českobudějovického biskupa k devítidenním modlitbám a zasvěcení diecéze Panně Marii dne 13. května 2020

30. 4. 2020

znak_bp_krocila.png

 

Milí diecézané, bratři a sestry v Kristu Ježíši, našem Pánu!

 

Žijeme v čase a prožíváme období, které se vyznačuje mnoha omezeními, avšak stále jsme duchovně spojeni v jedno velké společenství místní církve.

Chci vás pozdravit na prahu měsíce května, kdy soustřeďujeme pozornost na Matku Boží, Pannu Marii; k ní se obracíme s velkou důvěrou, neboť jak víme, byli jsme jí svěřeni a ona byla svěřena nám (srov. Jan 19, 26-27). Věřím, že v tomto měsíci jistě nikdo z nás neopomene různé mariánské modlitby, mezi nimiž zaujímají zvlášť výsadní postavení modlitba růžence a Loretánské litanie.

S vědomím vážnosti vyplývající ze současné situace, rozhodl jsem se obnovit zasvěcení naší diecéze Neposkvrněnému Srdci Panny Marie – a to 13. května, kdy si každoročně připomínáme zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě. Tomuto zasvěcení bude předcházet novéna, tedy devět dní modliteb, k nimž vás chci přizvat, tentokrát prostřednictvím internetu. I když budeme od sebe fyzicky vzdáleni, můžeme i přesto vytvořit modlitební společenství a Pánu Bohu tak předložit všechno, co nás tíží a trápí.

Spolu s vámi chci tedy prosit:

  • za odvrácení koronavirové pandemie
  • za trpící, opuštěné a zemřelé v důsledku pandemie
  • za naše rodiny
  • za obnovení a prohloubení náboženského života v naší diecézi.

Za přítomnosti kněží příslušného vikariátu se budu každý den – tedy od pondělí 4. do úterý 12. května 2020modlit a obětovat mši svatou na mariánských poutních místech v jednotlivých vikariátech naší diecéze; ve všední dny bude začátek novény vždy od 17:30 hod. a v neděli od 10:30 hod.; seznam mariánských poutních svatyň (vybraných podle vikariátů), v nichž se modlitební setkání uskuteční, lze nalézt na webových stránkách biskupství (www.bcb.cz), kde je umístěn informační plakát, stejně tak jako i odkaz na možnost přímého sledování přenosu z daného místa. Ti, kdo nemají možnost sledovat přímý přenos prostřednictvím internetu v konkrétním daném čase, mohou se připojit svou osobní modlitbou růžence, litaniemi apod.

Slavnostní zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie se uskuteční v poutním kostele na Dobré Vodě u Nových Hradů ve středu 13. května 2020 v 17:30 hod. Vlastní zásvětnou modlitbu se pomodlíme před sochou Panny Marie Fatimské, kterou Svatý Otec Jan Pavel II. požehnal v květnu 1991 na náměstí sv. Petra v Římě.

Každý z nás, bratři a sestry, má nějakou zkušenost s tím, jak zlo v našem světě působí; mnohdy má skutečně velkou moc a sílu, někdy se šíří rychleji, jindy pomalu. Pokaždé to ale začíná tím, že se člověk obrací k Bohu zády a odmítá být součástí velkého Božího plánu. Maria je nám vzorem jak plnit Boží vůli. Maria nám ukazuje cestu, po níž máme kráčet, ona nás přivádí k svému Synu, Ježíši Kristu, Spasiteli světa. Neposkvrněné Srdce Panny Marie je velmi výmluvným a symbolickým výrazem nejen jejího vztahu k Bohu, ale i k nám lidem; její Srdce je čisté, otevřené a hořící láskou. Ne náhodou Panna Maria ve svém poselství sdělila třem pasáčkům: „..a nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí!“ Poslední slovo nebude mít zlo, strach nebo smrt, ale Láska! I pro nás platí, co kdysi Ježíš řekl apoštolům: „Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět“ (Jan 16,33). A kardinál Josef Ratzinger, ještě jako prefekt Kongregace pro nauku víry v roce 2000, řekl: „Fatimské poselství nás vybízí k tomu, abychom tomuto příslibu důvěřovali.“

Právě v této době, kdy koronavirová pandemie ohrožuje zdraví lidí a bude mít nedozírné následky na ekonomiku, sociální vztahy, kulturu i veřejný život, je zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie mimořádně důležité. Podle Mariina příkladu a jejím prostřednictvím se hlásíme k Bohu, Prameni života a milosti. Jde o akt víry. A právě víru chceme prohlubovat, upevňovat a šířit v tom prostředí, kde žijeme. Neposkvrněné Srdce ať je naším útočištěm a cestou, která nás přivádí stále blíž k našemu Pánu, dobrotivému, milosrdnému a nejvýš spravedlivému Bohu!

 

Ze srdce vám všem žehnám!

 

bp_vlastimil_krocil.png

 

+ Vlastimil

biskup českobudějovický

 

 Hvězdička

 

Pastýřský list ke stažení: