Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRŮVODCE SVATÝM TÝDNEM: KVĚTNÁ NEDĚLE („pašijová“) – začátek Svatého týdne.

14. 4. 2019

kvetna_nedele.jpg

Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží!

V neděli 14. dubna 2019 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 13. dubna 2019) vstoupíme do posledního týdne čtyřicetidenního půstu. Tento týden, který budeme prožívat v myšlence na Kristovo utrpení a jeho smrt, se nazývá Svatým týdnem. Kromě Květné neděle jsou hlavními dny Svatého týdne Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota, které se nazývají Velikonoční triduum (třídenní) a slaví se starobylou liturgií, v jejímž centru je smutek a pokání.

Květná neděle je neděle, která bezprostředně předchází velikonocím. Ve všech našich farních kostelech budeme slavit mši svatou na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma. Je to oslava Kristova triumfálního vjezdu do Svatého města Jeruzaléma několik dnů před jeho umučením.

V liturgii Květné neděle si připomínáme 3 důležité momenty, které přicházejí i v našem životě a které můžeme vyjádřit slovy „Hosana“, „Ukřižuj“ a „Aleluja“: Kristus Pán bude nejprve slavně uvítán v Jeruzalémě, kde na něho budou s nadšením volat „Hosana“ (také nás lidé často vychvalují a mažou nám „med kolem pusy“). Titíž lidé za několik dnů budou před Pilátem křičet „Ukřižuj ho!“ (také v našem životě přicházejí neúspěchy, bolesti a utrpení a kráčíme po křížové cestě našeho života). Ale poslední slovo nakonec nebude mít Pilát, ale Kristus Zmrtvýchvstalý – „Aleluja“ (také my, máme-li podíl na Kristově utrpení, budeme mít nakonec podíl na jeho slavém „Aleluja“).

Liturgie Květné neděle má 3 části:

  • V úvodu mše svaté proběhne svěcení ratolestí, a pak následuje průvod („Hosana“). K posvěcení si můžete přinést vlastní ratolesti. Pokud si ratolesti nepřinesete, budou pro vás připraveny v kostele ratolesti, které si po mši svaté můžete odnést domů.
  • Ihned poté zazní zpívané pašije podle Lukáše („Ukřižuj“). Z pastýřských důvodů se obvyklá bohoslužba slova vynechává.
  • Liturgie Květné neděle vrcholí eucharistickou obětí („Aleluja“).

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c.