Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRŮVODCE SVATÝM TÝDNEM: KVĚTNÁ NEDĚLE („pašijová“) – začátek Svatého týdne

24. 3. 2024

 

kvetna_nedele.jpg

 

Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží!

V neděli 24. března 2024 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 23. března 2024) vstoupíme do posledního týdne čtyřicetidenního půstu. Tento týden, který budeme prožívat v myšlence na Kristovo utrpení a jeho smrt, se nazývá Svatým týdnem. Kromě Květné neděle jsou hlavními dny Svatého týdne Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota, které se nazývají Velikonoční triduum (třídenní) a slaví se starobylou liturgií, v jejímž centru je smutek a pokání.

Květná neděle je neděle, která bezprostředně předchází Velikonocům. Ve všech našich farních kostelech budeme slavit mši svatou na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma. Je to oslava Kristova triumfálního vjezdu do Svatého města Jeruzaléma několik dnů před jeho umučením.

Liturgie Květné neděle má 3 části:

  • Svěcení ratolestí – chceme vzpomínat na Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma a vyznat, že Ježíš Kristus je náš Vykupitel a Pán. K posvěcení si, prosím, přineste vlastní ratolesti!
  • Bohoslužba slova, při níž zazní zpívané pašije podle Lukáše.
  • Liturgie Květné neděle vrcholí eucharistickou obětí.

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c.