Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRŮVODCE SVATÝM TÝDNEM: VELKÝ PÁTEK

29. 3. 2024

 

velky_patek.jpg

 

Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží!

V pátek 29. března 2024 prožíváme druhý den Velikonočního tridua – Velký pátek.

Tento den je dnem přísného půstu. Na Velký pátek si připomínáme Ježíšovu smrt na kříži. Pro nás je Velký pátek nejen dnem smutku a pláče, ale především dnem zamyšlení nad krvavou obětí Ježíše Krista, která je zdrojem spásy. Církev oslavuje vítěznou smrt Pána.

Podle starobylé tradice neslaví církev o Velkém pátku Eucharistii – místo ní slavíme Velkopáteční obřady na památku Umučení Páně. Základním a obecným prvkem liturgie tohoto dne je hlásání slova. Protože se neslouží mše svatá, obětní stůl je zcela holý – bez kříže, bez svícnů a bez oltářního plátna.

Liturgie Velkého pátku má 2 základní části:

 • Velkopáteční pobožnost křížové cesty.
 • Velkopáteční obřady na památku Umučení Páně, které se skládají ze 3 částí:
  • Bohoslužba slova, při níž zazní zpívané pašije podle Jana.
  • Uctívání svatého Kříže.
  • Svaté přijímání.

V NAŠICH FARNOSTECH PROŽIJEME VELKÝ PÁTEK TAKTO:

 • Frymburk:
  • křížová cesta a velkopáteční obřady v 15 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje
 • Horní Planá:
  • křížová cesta a velkopáteční obřady v 18:30 hodin ve farním kostele sv. Markéty

 

PRAVIDLA PŘÍSNÉHO PŮSTU

 • půst od masa: netýká se masa studenokrevných živočichů a těch živočichů, kteří žijí ve vodě; zavazuje od 14 let
 • půst újmy: jen jednou za den se dosyta najíst; zavazuje od 18. do započatého 60. roku
 • od povinnosti půstu zprošťuje: nemoc, rekonvalescence, těžká práce (doporučuje se zvolit si jinou formu sebezáporu)

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c.