Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRŮVODCE SVATÝM TÝDNEM: ZELENÝ ČTVRTEK.

18. 4. 2019

zeleny_ctvrtek.jpg

Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží!

Ve čtvrtek 18. dubna 2019 začíná první den Velikonočního tridua – Zelený čtvrtek.

V 10 hodin dopoledne slouží diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil s kněžími českobudějovické diecéze v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích slavnou mši svatou – tzv. „Missa chrismatis“ – při které se světí posvátné oleje (olej katechumenů, křižmo a olej nemocných) a přítomní kněží při ní obnovují své kněžské závazky.

Večer budeme v našich farnostech prožívat mši svatou na památku Večeře Páně. Tato mše svatá připomíná Ježíšovu Poslední večeři s učedníky a ustanovení eucharistie, svátosti kněžství a také prvenství lásky, které Pán Ježíš zřetelně vyjádřil v gestu umývání nohou svým apoštolům.

Liturgie Zeleného čtvrtku má 3 části:

  • Mše svatá na památku Večeře Páně – při chvalozpěvu vykoupených „Gloria“ (Sláva na výsostech Bohu) se naposledy rozezní chrámové zvony, oltářní zvonky a varhany. Po doznění „Gloria“ umlknou až do obřadů Veliké noci!
  • Po mši svaté si připomeneme Ježíšův odchod do Getsemanské zahrady přenesením Velebné svátosti na boční oltář – svatostánek na hlavním oltáři zůstane prázdný! Svůj vztah k trpícímu Kristu chceme pak vyjádřit adorací v Getsemanské zahradě.
  • Ježíšovu opuštěnost v Getsemanské zahradě připomene obnažení obětního stolu.

V NAŠICH FARNOSTECH PROŽIJEME ZELENÝ ČTVRTEK TAKTO:

  • Frymburk:
    • mše sv. na památku Večeře Páně a adorace v Getsemanské zahradě v 17 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje
  • Horní Planá:
    • mše sv. na památku Večeře Páně a adorace v Getsemanské zahradě v 20 hodin ve farním kostele sv. Markéty

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c.