Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sbírka na bohoslovce.

17. 9. 2017

Bohoslovci se svým biskupem

V neděli 17. září 2017 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 16. září 2017) se bude konat při všech bohoslužbách kostelní sbírka na bohoslovce.

V Horní Plané se tato sbírka bude výjimečně konat již v neděli 10. září 2017, neboť 17. září 2017 – vzhledem k pouti rodáků na Dobré Vodě – nebude ve farním kostele sv. Markéty nedělní mše svatá.

Prosím všechny lidi dobré vůle, aby při této sbírce pamatovali na hmotné potřeby spojené se studiem a přípravou bohoslovců na kněžské povolání. Především však prosím, abychom nikdy nezapomínali na modlitbu za bohoslovce i za nová kněžská a řeholní povolání!

Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať!

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c.