Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slavnost Seslání Ducha svatého – obnova milosti přijaté při biřmování

19. 5. 2024

Seslání Ducha svatého

 

V neděli 19. května 2024 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 18. května 2024) zakončíme dobu velikonoční slavností Seslání Ducha svatého (Boží hod svatodušní). V tento slavný den Letnic, kdy Kristus seslal slíbeného Těšitele, Ducha svatého, proběhne při všech bohoslužbách obnova milosti přijaté při biřmování.

Víme, že svátost biřmování (podobně jako křest a svěcení kněžstva) je svátost neopakovatelná a nezrušitelná, která biřmovanci vtiskuje nesmazatelnou pečeť. Při svatém biřmování jsme přijali pečeť darů Ducha svatého. Za tento veliký dar máme být Pánu Bohu vděční, a právě v den Letnic chceme milost přijatou při biřmování společně obnovit.

 

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c.