Jdi na obsah Jdi na menu
 


Týden modliteb za jednotu křesťanů

18. 1. 2020

Aby všichni byli jedno

 

Od 18. do 25. ledna 2020 již tradičně prožíváme týden modliteb za jednotu křesťanů. Pán Ježíš v tzv. Velekněžské modlitbě úpěnlivě prosil a volal ke svému nebeskému Otci „aby všichni byli jedno“ (srov. Jan 17, 18). Proto i my po celý tento týden chceme prosit a modlit se za jednotu všech, kteří nosí Kristovo jméno, ať už se nacházejí v různých křesťanských náboženských společnostech.

Toto vše svěřujeme pod mocnou ochranu a přímluvu Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, jejímž svátkem (18. ledna) tento týden modliteb za jednotu křesťanů začíná. V našich farnostech si připomeneme týden modliteb za jednotu křesťanů votivními bohoslužbami a intencemi (viz přehled níže).

 

PŘEHLED VOTIVNÍCH BOHOSLUŽEB A INTENCÍ V NAŠICH FARNOSTECH:

 • sobota 18. ledna 2020:
  • v 17 hodin: Černá v Pošumaví (farní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie) – mše sv. ze svátku Panny Marie, Matky jednoty křestanů s intencí „Prosba o přímluvu Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, za jednotu všech křesťanů na celém světě.“
 • neděle 19. ledna 2020:
  • v 11:15 hodin: Světlík (farní kostel sv. Jakuba Staršího) – mše sv. z 2. neděle v mezidobí s intencí „Za jednotu křesťanů v naší obci i na celém světě.“
 • úterý 21. ledna 2020:
  • v 17 hodin: Frymburk (kaple na faře) – votivní mše sv. „Za jednotu křesťanů“ s intencí „Za jednotu křesťanů v našem městyse i na celém světě.“
 • čtvrtek 23. ledna 2020:
  • v 17 hodin: Horní Planá (kaple na faře) – votivní mše sv. „Za jednotu křesťanů“ s intencí „Za jednotu křesťanů v našem městě i na celém světě.“
 • pátek 24. ledna 2020:
  • v 14 hodin: Horní Planá (kaple v domově důchodců) – votivní mše sv. „Za jednotu křesťanů“ s intencí „Za jednotu křesťanů v našem domově důchodců i na celém světě.“
 • sobota 25. ledna 2020:
  • v 17 hodin: Černá v Pošumaví (farní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie) – mše sv. ze svátku Obrácení svatého Pavla apoštola s intencí „Za jednotu křesťanů v naší obci i na celém světě.“

 

Moje kázání na téma „Aby všichni byli jedno“ si můžete přečíst ZDE.

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c.