Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – „Dušičky“

2. 11. 2023

Přehled mší svatých za všechny věrné zemřelé s dušičkovou pobožností v našich farnostech:

 

 • Horní Planá:
  • Čtvrtek 2. listopadu 2023 v 20:00 hodin ve farním kostele sv. Markéty (mše sv. za všechny věrné zemřelé s dušičkovou pobožností)
  • Pátek 3. listopadu 2023 v 14:00 hodin v kapli v domově důchodců (mše sv. za všechny věrné zemřelé s dušičkovou pobožností)
 • Frymburk:
  • Čtvrtek 2. listopadu 2023 v 18:00 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje (mše sv. za všechny věrné zemřelé s dušičkovou pobožností)
 • Vyšší Brod:
  • Čtvrtek 2. listopadu 2023 v 16:00 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje (mše sv. za všechny věrné zemřelé s dušičkovou pobožností)
 • Černá v Pošumaví:
  • Sobota 4. listopadu 2023 v 17:00 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie (mše sv. za všechny věrné zemřelé s dušičkovou pobožností)

 

Na mši svatou s dušičkovou pobožností si můžete písemně připravit zvláštní prosby za vaše zemřelé (tzv. „papírky s modlením“) a nejpozději přede mší svatou mi je předáte.

V průběhu dušičkového večera anebo v nadcházejícím dušičkovém oktávu budeme navštěvovat hroby, kde odpočívají naši zemřelí. Já osobně během dušičkového oktávu navštívím postupně všechny hřbitovy v našich farnostech a požehnám hroby našich věrných zemřelých. Přitom v duchu všichni prosme, aby Bůh, náš milosrdný Otec, naplnil na našich zesnulých své veliké dílo vykoupení a uvedl je do věčné slávy.

 

dusicky.jpg

  

Odpustky pro duše v očistci:

 

 • 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (být v milosti posvěcující a současně nemít zálibu ani v lehkém hříchu; svaté přijímání; modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Otčenáš a Vyznání víry.
 • Po celý dušičkový oktáv (tedy od 1. do 8. listopadu) je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (viz výše) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se tam (třeba jen v duchu) za zemřelé.

 

Odpočinutí věčné dej všem věrným zemřelým, ó Pane,

a světlo věčné ať jim svítí.

Ať odpočívají ve svatém pokoji.

A  m  e  n  .

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c.