Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žehnání adventních věnců

3. 12. 2023

 

Adventní věnec

 

Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem v předvánočním čase. Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla a připomíná Ježíšova slova: „Já jsem světlo světa“ (Mt 5, 14). Zelený adventní věnec je symbolem života a společenství, je znamením naděje, že Boží láska vítězí nad temnotou a smrtí, vždyť Boží Syn, Ježíš Kristus, se pro nás stal člověkem.

Proto i v našich farnostech požehnám na počátku posvátné doby svatoadventní ve všech farních kostelech adventní věnce. Stane se tak na 1. neděli adventní 3. prosince 2023 při všech bohoslužbách (v Černé v Pošumaví již v sobotu 2. prosince 2023). Žehnání probíhá v úvodu mše svaté. Po požehnání adventního věnce a pokropení svěcenou vodou pak rozsvítím na adventním věnci první svíci.

Budete-li chtít, abych vám požehnal adventní věnce, které budou po dobu adventní zdobit vaše příbytky, přineste si je o 1. neděli adventní na mši svatou!

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c.