Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zemřel Mons. Jiří PAĎOUR, OFMCap., emeritní biskup českobudějovický

11. 12. 2015

zemrel_biskup_padour.png

 

Narodil se 4. dubna 1943 ve Vraclavi na Ústeckoorlicku. Po maturitě na jedenáctiletce nemohl pro třídní původ studovat vysokou školu, proto se vyučil mechanikem počítacích strojů a poté studoval herectví na Divadelní akademii múzických umění v Praze. V letech 1963-67 působil v Divadle Na zábradlí a 1969-70 v Divadle Za branou.

V roce 1970 začal studovat na Bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Kněžské svěcení mu bylo uděleno 21. 6. 1975 v Praze, poté do r. 1977 působil v duchovní správě v Mariánských Lázních a v okolních farnostech. V roce 1977 mu byl odňat státní souhlas k výkonu kněžské služby. V letech 1978-79 byl neoficiálním sekretářem pražského arcibiskupa kardinála Františka Tomáška, ale po odmítnutí spolupráce se Státní bezpečností musel ze sekretariátu odejít. V následujících letech pracoval v civilních povoláních jako topič, uklízeč apod. a tajně působil jako kněz. Od 1986, kdy mu byl vrácen státní souhlas, do r. 1992 působil v duchovní správě v Praze a okolí.

Roku 1978 vstoupil tajně do kapucínského řádu, r. 1983 složil věčné řeholní sliby. Po revoluci 1989 byl v r. 1991 zvolen provinciálem obnovené Českomoravské provincie kapucínského řádu a znovu zvolen v roce 1994.

3. 12. 1996 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován pražským pomocným biskupem a titulárním biskupem ausuccurénským. Biskupské svěcení přijal 11. 1. 1997 z rukou pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka ve svatovítské katedrále v Praze. 23. 2. 2001 byl jmenován biskupem - koadjutorem českobudějovické diecéze. 25. 9. 2002 se stal dvanáctým sídelním biskupem českobudějovickým.

V České biskupské konferenci působil jako delegát pro pastoraci mládeže a pro zasvěcený život. S ohledem na svůj zdravotní stav nabídl v říjnu 2013 do rukou Svatého otce Františka rezignaci na svůj úřad. Ten ji dne 1. 3. 2014 přijal. Zbytek života pak trávil v českobudějovické biskupské rezidenci. Zemřel v hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích po krátké nemoci v pátek 11. prosince 2015, zaopatřen svatými svátostmi.

 

bp_padour_v_destne.png

Biřmování v Deštné u Jindřichova Hradce (30. června 2013)

 

Úmrtní oznámení najdete na oficiálních stránkách Biskupství českobudějovického.

 

 Hvězdička

 

Otce biskupa Jiřího jsem poznal ještě jako provinciála kapucínů, když jsem žil v Třebíči ve své rodné kapucínské farnosti Proměnění Páně na Jejkově. Jezdíval k nám za naším Otcem Antonínem Kovářem OFMCap. Už tehdy se mezi mnou a provinciálem vytvořil přátelský vztah. Nu a později byl mým biskupem a já jeho knězem. Vždy jsme spolu vycházeli dobře. Rád na něj vzpomínám a nesu jej ve svém kněžském srdci…

Kéž jeho nesmrtelnou duši doprovodí Panna Maria Andělská z Porciunkule a náš serafínský Otec sv. František z Assisi před trůn Toho, který je velký („Dominus Deus magnus est“ – biskupské heslo Otce Jiřího)!

 

Requiem aeternam dona ei, Domine,

et lux perpetua luceat ei.

Requiescat in pace.

A   m   e   n   .

 

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c.