Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlitba za beatifikaci Zity Habsburské / Bourbon-Parma, císařovny rakouské, královny české a uherské

Císařovna Zita

 

Bože, náš nebeský Otče, skrze ponížení svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jsi vykoupil svět. Ten, který byl Králem, se stal služebníkem všech a daroval svůj život jako výkupné za mnohé, a proto jsi ho povýšil.

Prosíme Tě, aby Tvá služebnice Zita, císařovna a královna, byla pozvednuta ke cti oltáře Tvé Církve. V ní jsi nám dal příklad neotřesitelné důvěry ve Tvou Božskou Prozřetelnost a příklad víry a naděje tváří v tvář soužení.

Snažně Tě prosíme, aby se po boku svého manžela, blahoslaveného císaře Karla, stala Zita pro manžele příkladem lásky a věrnosti a pro rodiny průvodkyní po cestách pravé křesťanské výchovy. Ať ta, která za všech okolností otvírala své srdce potřebám druhých, zvláště chudým a potřebným, je pro nás všechny příkladem lásky a služby bližnímu.

Dopřej nám na její přímluvu vyslyšení této naší prosby

(zde vyslovte svou prosbu o milosti, které od Boha žádáte).

Skrze Krista našeho Pána. Amen.

 

1x Otče náš (Pater noster...)

3x Zdrávas (Ave Maria...)

1x Sláva Otci (Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto...)

 

Imprimatur: 9. července 2009

+ Mgr. Yves Le Saux

Biskup z Le Mans (Francie)

 

Náhrobek císařovny Zity

 

Tuto modlitbu za beatifikaci si můžete stáhnout ZDE ve formátu *pdf. Je dobré si ji po stažení vytisknout na laserové tiskárně na tvrdší papír, oříznout a přehnout (na formát A4 se vejdou dva kusy). Měla by se vejít běžně do kapsy nebo do pouzdra na doklady.

 

 Viribus unitis

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c.