Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

Svátek sv. Tomáše, apoštola

3. 7. 2019

Pán můj a Bůh můj!

 

 

 

Památka sv. Prokopa, opata

4. 7. 2019

Udeř svou berlou vetřelce

 

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE, slovanských věrozvěstů, patronů Evropy, hlavních patronů Velké Moravy

5. 7. 2019

Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu

 

14. neděle v mezidobí (cykl C)

7. 7. 2019

Žít radostný život Božích dětí

 

Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

11. 7. 2019

Modli se a pracuj!

 

Pouť ke svaté Markétě v Horní Plané

13. 7. 2019

 

Obraz sv. Markéty na hlavním oltáři

 

Sobota 13. července 2019 v 18 hodin – koncert duchovní hudby (smíšený pěvecký sbor Musica Viva)

Neděle 14. července 2019 v 11:30 hodin – slavná poutní mše svatá

Podrobnosti čtěte uvnitř tohoto článku !!!

 

TITULÁRNÍ SLAVNOST SV. MARKÉTY, PANNY A MUČEDNICE

14. 7. 2019

Milovat Boha nade všecko

 

Krása a statečnost (legenda o svaté Markétě)

14. 7. 2019

 

Svatá Markéta, panna a mučednice

 

O životě svatých, kteří žili v křesťanském starověku, toho příliš nevíme. Většinou jsme odkázáni na zbožné legendy. Tak je tomu i v případě patronky našeho farního kostela v Horní Plané – svaté Markéty. Legenda, kterou vám nyní nabízím, je velice působivá a umožní nám lépe poznat a pochopit životní osudy i mučednickou smrt sv. Markéty, panny a mučednice.

 

15. neděle v mezidobí (cykl C)

14. 7. 2019

Rovnováha mezi pravdou a láskou

 

Svátek Panny Marie Karmelské

16. 7. 2019

Výstup na horu Karmel

 

16. neděle v mezidobí (cykl C)

21. 7. 2019

Marie a Marta

 

Svátek sv. Brygydy Švédské, řeholnice, patronky Evropy

23. 7. 2019

Pane, kdo tě zranil?

 

Svátek sv. Jakuba Staršího, apoštola

25. 7. 2019

Přišel jsem, abych sloužil

 

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

26. 7. 2019

Omilostněná

 

17. neděle v mezidobí (cykl C)

28. 7. 2019

Modlitba a křesťanské poslání

 

Jakobi-Fest aneb německo-česká pouť k svatému Jakubovi Staršímu ve Světlíku

28. 7. 2019

 

Neděle 28. července 2019 v 11:30 hodin – slavná koncelebrovaná poutní mše svatá v německém a českém jazyce

Podrobnosti čtěte uvnitř tohoto článku !!!

 

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky