Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlitba za obnovu monarchie a spravedlivé vlády

modlitba_za_monarchii_1.jpg

 

+ In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti

Všemohoucí věčný Bože, dej své požehnání našemu králi z Domu Habsbursko-Lotrinského, neb Ty spravuješ všechna království věků. Oslav jej milostí, by opět držel žezlo požehnání a vznešenosti krále Davida, aby až jej oslavíš, byly u něj shledány stejné zásluhy.

Nechť díky Tvé milosti spravuje lid pokojně tak, jako od Tebe obdržel království pokoje Šalomoun.

Nechť je vždy věrný a v bázni Tobě oddán a pro Tebe ať bojuje s pokojnou myslí. Ať jeho i šlechtu chrání Tvůj štít a z Tvé milosti odchází vždy jako vítěz.

Vyzvedni jej, Pane, nad všechny krále tohoto světa, ať šťastně vládne národům a národy jsou mu opět věrné.

Bože, věčný Králi, prosíme Tě, ať náš panovník žije a vládne mezi zástupy velkodušně a Tvoje pravice jej podpírá. Ať je naše země opět pod Tvojí vládou, skrze Tvého služebníka, a nám, dětem vlády našeho krále, dopřeješ veškerý prospěch.

Dej mu, Pane, dlouhý život a nechť za jeho dnů zavládne Tvá spravedlnost. Ať od Tebe opět získá pevný vladařský trůn a po své smrti se věčně raduje ve Tvém království.

Skrze téhož Krista našeho Pána. Amen.

Pater Noster / Ave Maria / Gloria Patri et Filio...

Ježíši Kriste naš Králi, prosíme Tě na přímluvu našich zemských patronů: sv. Václava - patrona Království českého, sv. Cyrila a Metoděje - patronů Markrabství moravského, sv. Hedviky - patronky Vévodství slezského, sv. Ludmily, sv. Víta, sv. Kosmy a Damiána, sv. Prokopa, sv. Vojtěcha, sv. Norberta, sv. Zikmunda, sv. Benedikta s bratřími, sv. Anežky, sv. Zdislavy, sv. Jana Nepomuckého, sv. Jana Sarkandra a blahoslaveného Karla Habsburského. Amen

Cor Jesu Sacratissimum - miserere nobis (3x s úderem do prsou).

Nos cum prole pia - benedicat Virgo Maria. Amen (přitom znamení kříže).

 

modlitba_za_monarchii_2.jpg

 

Bratři a sestry, zvláště vy, katoličtí monarchisté!

Z iniciativy pana Davida Hibsche, člena Koruny České ze Slezska, se každý den ve 20 hodin budeme společně - jedním hlasem - modlit a prosit Pána Pánů a Krále Králů za obnovu pravé monarchie, a to v pravdě a v pravé katolické víře.

Tuto modlitbu si můžete stáhnout ZDE ve formátu *pdf. Je dobré si ji po stažení vytisknout na laserové tiskárně na tvrdší papír, oříznout a přehnout (na formát A4 se vejdou dva kusy). Měla by se vejít běžně do kapsy nebo do pouzdra na doklady.

Modlitba je vytvořena na základě jedné z biskupských modliteb užívaných při korunovačním obřadu podle našeho českého krále Karla I. (jako římský císař byl IV.). Má tedy i jistou církevní legitimitu.

Doufám, že vy, kterým není lhostejný osud naší těžce zkoušené vlasti a sympatizujete s myšlenkou obnovy Království českého, se k nám přidáte.

 modlitba_za_monarchii_3.jpg

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c.