Jdi na obsah Jdi na menu
 


17. neděle v mezidobí (cykl A)

30. 7. 2023

Bůh velkoryse nabízí své bohatství

            Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Když se zamyslíme nad texty prvního čtení a evangelia dnešní neděle, všimneme si jedné důležité věci – že totiž Bůh velkoryse nabízí své bohatství. Srovnejme si zde dva postoje: postoj lidský a postoj Boží. Často se v mnohém rozcházejí.

            Moji milí, představme si, že jsme od někoho blízkého dostali opravdu vzácný dar – například porcelánový servis. A teď se vás zeptám: Co myslíte, že je lepší? Dát si ten vzácný servis z porcelánu do vitríny a celá léta jej tam chránit před rozbitím, a samozřejmě se jím chlubit návště­vám – anebo si tu křehkou nádheru občas v neděli vytáhnout a naplno si vychutnávat jedinečnou pohodu?

            Bratři a sestry, víme, že se v dnešní době dějí opravdu hrozné věci: Z kostelů se kradou náboženské předměty, umělecká díla, vy­lupují se sva­tostánky – a to jen proto, aby skončily někde v soukromé sbírce všelija­kých mafiánů. Kéž by těm zlodějům za tyto hrozné svatokrádeže obě ruce upadly! Ano, to je bohatství, které ukrývá hrstka sobců, zatímco toto bo­hatství bylo určeno k radosti a potěšení mnohých lidí.

            Moji drazí, s tímto lidským jednáním ostře kontrastuje jednání Boží. Bůh se o své bohatství dělí. Boží láska se velkodušně rozlévá do celého stvoření. Bůh nám nabízí to nejkrásnější a nejdražší bohatství svého království. Stačí sledovat Ježíšovo vyprávění různých podobenství o Bo­žím království. Kristus Pán od začátku směřuje k jedinému cíli: znovu a znovu vyprávět lidem o úžasném bohatství, které má Bůh pro ně připra­veno. Touto skutečností je Pán Ježíš přímo fascinován. Stále novými a no­vými obrazy chce tuto skutečnost přiblížit člověku, chce mu přiblížit ten velkolepý dar připravený pro něj v nebeském království.

            Bratři a sestry, Pán Ježíš oslovuje své posluchače vším, co je může oslovit: bohatá žeň, skvostná svatební hostina, dobrý úlovek ryb, košatý strom z malého semínka. A v dnešní radostné zvěsti je to poklad ukrytý v poli, který byl nějakým člověkem nečekaně nalezen a objeven. Ano, jsou to skvělé obrazy, ale zůstávají jen a jen obrazy. Tyto obrazy se pokoušejí znázornit skutečnou a pravdivou věc, kterou si člověk vůbec neumí před­stavit.

            Moji milí, to, co chce Kristus Pán především zdůraznit, není ani tak líčení krásy a bohatství pokladu. Ale především chce zdůraznit snahu tento poklad získat. Pole se nejprve musí koupit. Poklad v poli nedostává objevitel hned a přímo do rukou. Musí s ním vzít i kousek země, kde je poklad zakopán. Tím nám Pán Ježíš něco důležitého naznačuje: Boží krá­lovství nemáme hledat někde „tamo nad oblaky“ – Boží království už je přítomno v tomto světě, avšak je dosud skryto. Kdo je chce mít, musí vzít i ten kousíček světa.

            Bratři a sestry, všimněme si ještě jedné pozoruhodné skutečnosti: ten člověk, který kupoval pole, se neloučil se svým majetečkem nikterak těžce. Byl zcela proniknut radostí, že našel poklad, a tak rychle všechno prodal. Tak je tomu i s Božím královstvím: kdo je objevil, dobře ví, co na­šel, a ví, že nic většího a krásnějšího neexistuje.

Moji drazí, jeden problém však přece jen zůstává. Poklad Božího království je našim očím skryt. Bůh jej však ne­schovává jako ti všelijací mafiáni jen a jen pro sebe! Pán Ježíš říká, že po­klad se musí hledat. A dává nám velikou naději svými slovy: Kdo hledá, ten najde. Jestlipak víte, čím je poklad Božího království skryt? — Poklad Božího království je skryt vírou. A to je právě to, co po nás ne­beský Otec žádá. Chce, abychom uvěřili, že On nám dá nepředstavitelné bohatství – to jest milost Boží – zcela zadarmo. To však od nás vyžaduje, abychom šli a jednou provždy prodali – či raději zahodili – všechny své iluze o rádoby bohatství tohoto světa, čili své iluze o majetku, mrzkém chtíči, o moci a kariéře.

Přátelé Boží, až tyto všechny své iluze o rádoby bohatství tohoto světa jednou provždy zahodíme, pak můžeme jít a koupit nové pole. A teprve potom bude náš i poklad. Kdo objeví toto tajemství, kdo po něm zatouží z celého srdce a kdo je svou vírou přijme, ten získal největší bohat­ství – totiž nebeské království spravedlnosti, lásky, milosrdenství a po­koje! Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.