Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROMLUVY NA NEDĚLE, SLAVNOSTI A VÝZNAMNĚJŠÍ SVÁTKY

 

Duchovní zamyšlení na příslušnou neděli najdete i v našem Zpravodaji farností !

___________________________________________________________________

 

 

Příspěvky

16. neděle v mezidobí (cykl B)

21. 7. 2024

Potřeba klidu a ticha

 

Svátek Panny Marie Karmelské

16. 7. 2024

Výstup na horu Karmel

 

15. neděle v mezidobí (cykl B)

14. 7. 2024

Nová evangelizace

 

TITULÁRNÍ SLAVNOST SV. MARKÉTY, PANNY A MUČEDNICE

14. 7. 2024

Milovat Boha nade všecko

 

Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

11. 7. 2024

Modli se a pracuj!

 

14. neděle v mezidobí (cykl B)

7. 7. 2024

Co lidé soudí o práci

 

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE, slovanských věrozvěstů, patronů Evropy, hlavních patronů Velké Moravy

5. 7. 2024

Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu

 

Památka sv. Prokopa, opata

4. 7. 2024

Udeř svou berlou vetřelce

 

Svátek sv. Tomáše, apoštola

3. 7. 2024

Pán můj a Bůh můj!

 

 

 

13. neděle v mezidobí (cykl B)

30. 6. 2024

Neumřelať – jenom spí!

 

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, apoštolských knížat

29. 6. 2024

Nepřeslechnout kohoutí kokrhání

 

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

24. 6. 2024

Hlas volajícího na poušti

 

12. neděle v mezidobí (cykl B)

23. 6. 2024

Hranice Boží všemohoucnosti

 

Památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa

19. 6. 2024

Světec tří národů

 

11. neděle v mezidobí (cykl B)

16. 6. 2024

Základem je dobrá setba

 

Památka sv. Víta, mučedníka

15. 6. 2024

Klaním se pouze pravému a živému Bohu

 

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

13. 6. 2024

Dobýval mečem ducha

 

10. neděle v mezidobí (cykl B)

9. 6. 2024

Co je vlastně tragické?

 

Svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie

8. 6. 2024

Mariino Neposkvrněné Srdce

 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA (cykl B)

7. 6. 2024

Škola Kristovy lásky

 

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – BOŽÍ TĚLO (cykl B)

2. 6. 2024

Dar z lásky

 

Svátek Navštívení Panny Marie

31. 5. 2024

Jsem služebnice Páně

 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (cykl B)

26. 5. 2024

Dílo Nejsvětější Trojice v liturgii

 

Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a Věčného Kněze

23. 5. 2024

Kristus Pán – Nejvyšší kněz navěky

 

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (cykl B)

19. 5. 2024

Co pro nás znamená Duch svatý?

 

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

16. 5. 2024

Mocný přímluvce u Boha

 

Svátek sv. Matěje, apoštola

14. 5. 2024

Náhradník mezi apoštoly

 

Svátek Panny Marie Fatimské

13. 5. 2024

Třináctý květen v dějinách

 

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ (cykl B)

12. 5. 2024

Svátek veliké naděje

 

Svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí

8. 5. 2024

Pokladnice božských milostí

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

následující »