Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROMLUVY NA NEDĚLE, SLAVNOSTI A VÝZNAMNĚJŠÍ SVÁTKY

Příspěvky

TITULÁRNÍ SLAVNOST SV. BARTOLOMĚJE, APOŠTOLA

28. 8. 2022

Ty jsi Boží syn, ty jsi král Izraele!

 

22. neděle v mezidobí (cykl C)

28. 8. 2022

O pokoře

 

Svátek Panny Marie Královny

22. 8. 2022

Královna nebe i země

 

21. neděle v mezidobí (cykl C)

21. 8. 2022

Snaha o věčný život

 

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

15. 8. 2022

Nanebevzatá

 

20. neděle v mezidobí (cykl C)

14. 8. 2022

Střet dvou království

 

19. neděle v mezidobí (cykl C)

7. 8. 2022

Chraň se zapomenout na Hospodina!

 

Svátek Proměnění Páně

6. 8. 2022

Také já se proměním!

 

Svátek Posvěcení římské baziliky Panny Marie

5. 8. 2022

Být chrámem, v němž přebývá Bůh

 

18. neděle v mezidobí (cykl C)

31. 7. 2022

Úspěšný život

 

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

26. 7. 2022

Omilostněná

 

TITULÁRNÍ SLAVNOST SV. JAKUBA STARŠÍHO, APOŠTOLA

24. 7. 2022

Přišel jsem, abych sloužil

 

17. neděle v mezidobí (cykl C)

24. 7. 2022

Modlitba a křesťanské poslání

 

Svátek sv. Brigity Švédské, řeholnice, patronky Evropy

23. 7. 2022

Pane, kdo tě zranil?

 

Svátek sv. Maří Magdalény

22. 7. 2022

Vzali mého Pána!

 

TITULÁRNÍ SLAVNOST SV. MARKÉTY, PANNY A MUČEDNICE

17. 7. 2022

Milovat Boha nade všecko

 

16. neděle v mezidobí (cykl C)

17. 7. 2022

Marie a Marta

 

Svátek Panny Marie Karmelské

16. 7. 2022

Výstup na horu Karmel

 

Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

11. 7. 2022

Modli se a pracuj!

 

15. neděle v mezidobí (cykl C)

10. 7. 2022

Rovnováha mezi pravdou a láskou

 

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE, slovanských věrozvěstů, patronů Evropy, hlavních patronů Velké Moravy

5. 7. 2022

Získali láskou Kristu národ celý

 

Památka sv. Prokopa, opata

4. 7. 2022

Udeř svou berlou vetřelce

 

14. neděle v mezidobí (cykl C)

3. 7. 2022

Žít radostný život Božích dětí

 

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, apoštolských knížat

29. 6. 2022

Skála a vichřice

 

13. neděle v mezidobí (cykl C)

26. 6. 2022

Povolání

 

Svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie

25. 6. 2022

Mariino Neposkvrněné Srdce

 

SLAVNOST BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ (cykl C)

24. 6. 2022

Úcta k Božskému Srdci Páně

 

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

23. 6. 2022

Hlas volajícího na poušti

 

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – BOŽÍ TĚLO (cykl C)

19. 6. 2022

Svátek Boží dobroty a Boží moci

 

Památka sv. Víta, mučedníka

15. 6. 2022

Klaním se pouze pravému a živému Bohu

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

následující »