Jdi na obsah Jdi na menu
 


21. neděle v mezidobí (cykl B)

22. 8. 2021

Vysoká škola křesťanství

            Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Dnešní nedělí vrcholí Kris­tova eucharistická řeč – jak jsme ji průběžně sledovali – a také vrcholí re­akce na tuto řeč. Můžeme bez nadsázky říci, že je to vysoká škola křes­ťanství s její závěrečnou zkouškou.        

            Moji milí, pro učedníky, kteří s Kristem Pánem chodili po Svaté zemi, nastala nyní chvíle rozhodnutí. Jak se říká – došlo pohříchu na lámání chleba. A pro samotného Krista Pána nastala smutná chvíle v jeho pozemském životě. Kruh jeho posluchačů se náhle zmenšuje. Nejenže dříve odpadli pravověrní židé, kteří mu měli za zlé ru­šení Mojžíšova zákona, když zachraňoval život v sobotu. Ale nyní odchá­zejí i ti, kterým věnoval tolik péče. Nyní odcházejí i ti, kteří věděli, že Pán Ježíš je někdo mnohem víc, než byl Mojžíš.

            Bratři a sestry, a my se můžeme ptát: Co tyto učedníky tak odradilo, že Krista Pána opouštějí? Tím důvodem byla jeho eucharistická řeč, o které prohlásili, že je příliš tvrdá. Musíme si uvědomit, že tvrdá řeč ne­znamená totéž co nesrozumitelná řeč. Jeho řeč jim nebyla nesrozumitelná – oni jeho řeči v tom okamžiku velice dobře rozuměli. Avšak podstatné je, že Kristovu řeč nebyli schopni přijmout.

            Moji drazí, je zajímavé, že se jich vůbec nedotklo to úžasné zázračné rozmnožení chleba – nasycení zástupů. Jejich slabou a křehkou víru tato událost vůbec nepoznamenala. Jejich slabá víra nedokázala přijmout Kristovu řeč o jeho Těle jako pokrmu a o jeho Krvi jako nápoji. Přestože Pán Ježíš zde vytvořil předpoklady pro víru v něho jakožto v Chléb, který sestupuje z nebe od Otce, oni tuto víru nepřijali. Přestože jim tuto víru umožnil přijmout a usnadnil jim to, oni to nepřijali.

            Bratři a sestry, jen si připomeňme, kolik znamení a zázraků Pán Ježíš učinil: rozmnožil chléb, šestkrát o sobě prohlásil, že sestoupil z nebe, celkem desetkrát se nazval Chlebem života. Jeho řeč nepostrádá učitelskou trpělivost. To byla skutečně vysoká škola – to byla výuka o tajemství Kristovy bytosti. A kolik z nich složilo zkoušku? Kolik jich vydrželo a ne­odešlo?

            Moji milí, víme, že zůstalo jen jeho dvanáct apoštolů. Ale ani to není všechno: Zůstalo jich sice dvanáct, ale Kristus Pán viděl i v tomto úzkém kruhu velikou trhlinu, o níž apoštol Petr neměl ani tušení. Pán Ježíš však vidí pronikavě do srdcí těch, kteří jsou mu nejblíže. Vidí Jidáše, který ho zradí. Vidí i Petra, který ho třikrát zapře. Vidí i ostatní apoštoly, kteří – až na jednoho – se zbaběle rozutečou.

            Bratři a sestry, to je velice závažná věc, nad kterou musíme moc a moc přemýšlet. Znát katechismus, umět citovat z Bible nazpaměť, odříkat šest základních pravd víry, sedmero svátostí, Desatero Božích při­kázání a tak podobně – to všechno ještě nic neznamená. Avšak teprve ten, kdo pozná a přijme pravdu o tajemném pokrmu – o Velebné svátosti, která jediná živí věčný život v nás, a která jediná je zárukou zmrtvýchvstání – teprve ten se stává opravdovým učedníkem Krista Pána.

            Moji drazí, a to je právě ta vysoká škola křesťanského života. A zkouška, kterou skládáme, je víra ve Velebnou svátost, a pak přijí­mání této Velebné svátosti do svých HOŘÍCÍCH SRDCÍ. A teď si sami dokresleme obrázek dějin křesťanství. Kolik jich odešlo po Ježíšově eucharistické řeči! A kolik je i dnes jinověrců, kteří sice v Krista věří, ale neuznávají jeho přítomnost ve Velebné svátosti. Mají na to svůj názor, který ovšem v žádném případě není v souladu s jedinou pravou katolickou naukou o Velebné svátosti!

            Přátelé Boží, a tak si to všechno v klidu pěkně promysleme a zů­staňme vždy věrnými katolíky. Děkujme Bohu, že jsme mohli přijmout víru v plnosti, a že se smíme shromažďovat zde kolem stolu Těla a Krve Páně. Kam bychom šli – vždyť Kristus Pán má slova věčného života. A také se modleme za všechny lidí, aby i oni dokázali přijmout celého Krista – nejen zázraky a divy a nadšení bez hloubky. Pane, věříme, že jedině ty máš slova věčného života! Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.