Jdi na obsah Jdi na menu
 


23. neděle v mezidobí (cykl B)

5. 9. 2021

Máme spolehlivou mapu

            Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Kdysi jsem četl knihu od britského spisovatele Richarda Benetta „Hledání Boha“. Autor líčí situaci v té části Velké Britannie, kde za druhé války světové přelétávaly německé bombardéry. Při sestřelení nepřátelského letounu bylo vždy možné, že se část posádky katapultovala a zachránila. Proto britské úřady nechávaly odstranit všechny rozcestníky na křižovatkách, aby se nacisté nemohli zo­rientovat. Cílem bylo zabránit útěku, aby se nemohli vrátit a dál pokračovat v agresích. Autor knihy, který byl v té době chlapcem, dobře věděl, že za jejich městem na veliké křižovatce stály směrovky i nadále. A tak šli a v noci tyto směrovky otočili, aby zmátli nepřítele. A byli tak přesvědčeni, že by obstáli při nasazení do války. Jenomže to mělo jeden háček: Když měl nepřítel dobrou a spolehlivou mapu, pak mu ukazatele na cestách nevadily a nedal se zmást.

            Moji milí, a toto je obraz, který nám věrně ukazuje, co to znamená pro nás křesťany jít životem v tomto světě. Při všech těch zmatcích, kdy je mnoho hodnot a věcí ve světě naruby, kdy jsou ukazatele správného směru odstraněny, se nemůžeme ztratit. Protože my máme spolehlivou mapu. Jaká je to mapa? Je to slovo Boží, Písmo svaté. Tam je všechno, co potře­bujeme vědět a znát. Tam jsou dokonce zmapovány celé dějiny. Kdo se toho drží, nemůže zabloudit.

            Bratři a sestry, Bůh nás také varuje, že lidé, kteří odmítají přijmout Boží slovo, se snadno dostanou na scestí – dostanou se na cestu, která vede do zkázy. Každý, kdo nechce milovat pravdu Božího slova, se opravdu vydává do velkého nebezpečí. V druhém listě svatého apoštola Pavla do Soluně čteme: „Neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila, proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.“

            Moji drazí, jakmile si člověk přestane vážit pravdy nebo ji přímo odmítá, rád převezme to, co je nesprávné. Snadno a rychle zabloudí. A to je druhá strana celé věci o slově Božím – o mapě, kde je všechno důležité pro náš život. Člověk ji dokonce může mít v rukou, ale může se stát du­chovně hluchým a slepým. To Boží slovo mu nic neříká, nebo už má tak otupělé smysly, že to do něj nevstupuje.

            Bratři a sestry, vraťme se ještě jednou k praktickému obrázku z Anglie. My známe rčení o pověstných mlhách v této zemi. Richard Benett v traktované knize vypráví osobní zážitek, jak jednou večer hledal cestu domů v husté londýnské mlze. I k tomu, aby našel obrubník chodníku, po­třeboval všechny prostředky, které mu byly k dispozici. Když natáhl ruku a rozsvítil baterku, nebylo ji vidět. To je skutečně mlha jak mléko. To my si ani ne­dovedeme představit, neboť takové mlhy se u nás nevyskytují.

            Moji milí, a takový je dnešní svět. Lidé si to vůbec neuvědomují, ale Bůh nám říká, že závěr současného uspořádání světa na zemi – to jsou poslední časy, eschatologická doba – bude doprovázet veliká zaslepenost. Něco jako duchovní mlha. Povstanou různí antikristové a lžiproroci, aby svedli mnoho lidí ze správné cesty a aby nastolili v lidských duších zma­tek. Ti lidé, kteří se budou ohánět Kristem, vírou, Biblí, si vůbec neuvě­domí, že jsou daleko od toho, jak to Kristus Pán chtěl a svěřil katolické církvi. Bude vládnout duchovní zaslepenost. Mnozí lidé budou převracet Boží řád, Boží přikázání a vůbec jim to nedojde. To je ta doba, kterou právě nyní prožíváme!

            Bratři a sestry, vládne skutečně duchovní zaslepenost, která přehlíží Boží řád. A tento Boží řád je pro lidský život, pro celé lidstvo jako přesná a spolehlivá mapa zachycen v Písmu svatém. Tím se dostáváme k jádru dnešního evangelia. Společenství mezi Bohem a člověkem předpokládá, aby člověk Boží slovo slyšel a rozuměl mu. A pak také odpověděl svou vírou. Proto musíme mít otevřené uši, otevřené oči a především otevřené a HOŘÍCÍ SRDCE. Nesmíme být sebejistí, že neoslepneme, že nás svět ne­může oslnit, abychom přestali správně vidět.

            Přátelé Boží, proto musíme často a s pokorou prosit Pána: Pane, i nade mnou vyslov svoje mocné slovo Effatha, to jestiť „otevři se“! Pomá­hej nám, Pane, abychom byli stále otevřeni vůči tvé pravdě. A prosme Pána za ty, kteří jsou duchovně hluchoněmí, kteří zabloudili. Modleme se za tyto duchovní ubožáky, aby prohlédli a uslyšeli, a jednou mohli vejít do věč­ného domova! Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.