Jdi na obsah Jdi na menu
 


25. neděle v mezidobí (cykl B)

19. 9. 2021

Setba pokoje

            Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Dnes bych se spolu s vámi rád zamyslel nad druhým čtením z listu svatého apoštola Jakuba. Celý tento list je perlou morálních praktických poučení. Z dnešního úryvku bude předmětem naší úvahy věta: „Ti, kdo usilují o pokoj, rozsé­vají v pokoji semeno, jehož plodem je spravedlnost.“

            Moji milí, proveďme nyní docela jednoduchou praktickou aplikaci: Opilý mladík znásilnil starší ženu v parku. Muž zavraždil svou družku ku­chyňským nožem. Starší bratr sadisticky mučil svou mladší sestru. Sedm­náctiletý chlapec zabil pro peníze svou matku. Podnapilí výrostci týrali tělesně postiženého chlapce. A tak podobně...

            Bratři a sestry, asi jste pochopili, že tohle jsem si nevy­myslel jen tak z recese. Toto jsou všechno titulky z denního tisku, které komentují skutečné události. Všem se nám z toho dělá špatně, když to čteme. Kolik je to krutosti, zloby a nesmyslného násilí!

            Moji drazí, jenže když si ty články přečteme, dojde nám, že to násilí není zdaleka „nesmyslné“. Ono má velice jasný zdroj a původ: lidský hřích. Všichni ti lidé, a někteří jsou vlastně ještě děti, nesou na čele Kai­novo znamení těch, kteří zavrhli Boha anebo ho nikdy nepoznali.

            Bratři a sestry, tito lidé žijí podle diktátu svého těla, slepě plní jeho tužby či vášně a nevědí, že jsou vlastně loutkami v rukou knížete temnot – toho Zlého. Ten jim nastavuje pokřivené zrcadlo vztahů. Nabízí převrácenou stupnici hodnot, takže brzy přestanou rozlišovat dobro od zla. Za každou cenu pak usilují jen o vlastní prospěch.

            Moji milí, výsledkem pak jsou události, které uvádějí na začátku jmenované nadpisy v novinách. Tento neúprosný kruh děsí mnoho lidí ne­jen u nás ale i v celém světě.

            Bratři a sestry, a nyní si znovu poslechněme verše dnešního druhého čtení: „Moudrost shora je však především čistá, dále pokorná, shovívavá, poddajná, plná milosrdenství a dobrých skutků. Ti, kdo usilují o pokoj, rozsévají v pokoji semeno, jehož plodem je spravedlnost. Z čeho vznikají války, z čeho boje mezi vámi? Jen z vašich žádostí.“ Tolik citace z listu svatého Jakuba apoštola.

            Moji drazí, v aplikaci dnešního čtení na současnost vyvstává pro každého věřícího závažná úloha: svými modlitbami i svým životem, svou dobrotou, vlídností, laskavostí, svou odpovědí dobra na zlo stále pomáhat tomu, aby byl ve světě nejen mír, ale i pokoj. Pokoj v duších, pokoj v rodinách a postupně pokoj na celém světě.

            Bratři a sestry, že to skutečně funguje, to nám ukazují zkušenosti dějin. V měsíci září si připomínáme naše dva veliké světce: svatého Václava a jeho babičku svatou Ludmilu. To byla doba, kdy vládla chtivost moci, napětí mezi vírou a pohanstvím. Rodinné prostředí svaté Ludmily nebylo názo­rově a duchovně jednotné, jak víme z písemných zpráv. Napětí mezi členy rodiny vyústilo v dvojnásobnou rodinnou tragédii – ve vraždy Ludmily a Václava.

            Moji milí, toto všechno se mohlo nepěkně promítnout na celou českou spo­lečnost. Avšak nestalo se tak. A to především proto, že smrt Václava a jeho ba­bičky Ludmily nebyla ani tak obětí za politické ideály, jako spíše vyústě­ním života v odevzdanosti Kristu Pánu. Ve spojení s Kristem ve smrti i ve vzkříšení.

            Přátelé Boží, svatý Václav a svatá Ludmila odpověděli na zlo dob­rem. Oni odpověděli oba odpuštěním svým vrahům. Oni oba ve svém ži­votě víry křesťana oplývali velikou laskavostí. A důsledek? Pokoj a mír, smíření a nakonec obrácení viníků. Právě toto potřebuje náš národ, to potřebuje naše doba, naše rodiny – abychom svým životem napomáhali k pokoji v lidských srdcích! Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.