Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. NEDĚLE ADVENTNÍ („Gaudete“ – růžová barva) (cykl C)

12. 12. 2021

Křesťanská radost

            Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Pomalu a jistě se blížíme k Vánocům, kdy se barva fialová změní v barvu čisté radosti a světla Boží lásky – v barvu bílou. Prožíváme již třetí adventní neděli. Tato neděle má radostný ráz. Již od dávných dob se nazývá „Gaudete“, což znamená „Ra­dujte se“. Abychom vyjádřili tuto radost i liturgickými rouchy, mění se dnešní adventní neděli barva fialová v barvu růžovou. Jsme vyzýváni k radosti, a tak se můžeme ptát, jaký je důvod naší křesťanské radosti.

            Moji milí, lidé mají radost z různých věcí. Musíme si však v této chvíli pokorně přiznat, že některá ta radost nám dlouho nevydrží. Existuje však radost, která je veliká a která je trvalá. Ta­kovým pohlazením, které způsobuje velikou radost v mnoha lidských srdcích, jsou právě Vánoce. Je dobré si uvědomit, že je na světě celá řada lidí, kteří budou prožívat o Vánocích opravdovou radost. Ale na druhé straně nesmíme zapomínat, že je na světě stále ještě dost lidí, kterým Vá­noce radost nepřinesou. Budou mít všechno, co hrdlo ráčí, co stůl unese – a přitom budou prázdní, smutní a otrávení. Ty zlomky vteřin kratičkého opojení z drogy, alkoholu a všech možných požitků jim nikdy nedají trva­lou radost a štěstí!

            Bratři a sestry, naprosto nepochybuji a jsem hluboce vnitřně přesvěd­čen o tom, že my všichni zde přítomní chceme prožít o Vánocích čistou a ne­falšovanou radost. Proto je třeba, abychom si znovu a znovu připomínali, v čem tkví opravdová radost. Radost by měla být naším po­znávacím zna­mením: křesťané se poznají po radosti. Lépe řečeno: křes­ťané BY SE MĚLI poznat po radosti! Vždyť křesťanská víra a opravdová radost spolu souvisejí tak, jako krásný květ a jeho líbezná vůně. My, kteří jsme uvěřili v Krista, přece dobře víme, že máme jen jediný zdroj pravé radosti. Ptáme se, kde máme ten zdroj najít? Odpověď zazněla v dnešním Božím slově. V epištole nás svatý apoštol Pavel vyzývá ke stálé a trvalé radosti: „Radujte se stále v  Pánu, opět pravím – RADUJTE SE! Pán je blízko.“

            Moji drazí, v Kristu Pánu máme skutečně pravý ZDROJ rado­sti. A je to opravdu úžasné zjištění: Člověče Boží, už nejsi sám, už nejsi opuš­těn, protože Pán je blízko, Pán je vždycky s tebou! Kristus Pán je tedy zdrojem naší radosti. Máme radost z poznání, že všechno na světě má smysl, a že tedy nemusíme mít strach, co bude zítra nebo kam vůbec do­jdeme. Víme, že dojdeme do Božího království – do nebe, protože Kristus Pán nás pozval. Dále máme radost z přemožení zla –  v Kristu Ježíši vítě­zíme, v  Něm docházíme odlehčení svého svědomí, když nám odpouští hříchy a dává nám sílu k překonávání zla.

            Bratři a sestry, a pak zde máme radost z vědomí, že žádná bolest a žádné utrpení není nadarmo. Skutečně, žádná bolest není zlá, když je po­nořená do lázně Kristovy bolesti a utrpení – do jeho výkupné smrti. Nej­větší radost však máme z Kristovy přítomnosti v našem životě, zejména ze setkávání s Pánem Ježíšem ve Velebné svátosti – při oběti mše svaté a ve svatém přijímání. Toto setkávání se svátostným Spasitelem působí slast, léčí naše rány a očišťuje nás. Všechny radosti se slévají jako paprsky do jediného OHNISKA, a tím ohniskem je Emmanuel – Bůh s námi – náš Spasitel Kristus Pán!

            Přátelé Boží, jestliže prožijeme Vánoce tak, že se pevně chytíme těch paprsků radosti a necháme se vtáhnout do ohniska Emmanuela – Boha s námi, budeme doopravdy šťastní. Ale když nás bude trápit, že to či ono jsme nedostali, to či ono nám ještě chybí, na to či ono nemáme pe­níze, to či ono jsme nestihli udělat, to či ono jsme opomněli – potom bu­deme smutní a prázdní. Přeji nám všem z celého srdce, abychom prožili letošní Vánoce v  opravdové radosti Božích dětí. Radujte se stále v Pánu, opět pravím – RADUJTE SE! Pán je blízko, a jednou – až přijde náš čas – nás uvede do svého království spravedlnosti, lásky, pokoje a dobra! Po­chválen buď Pán Ježíš Kristus!