Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (cykl A)

14. 5. 2023

Vnášet do světa Božího Ducha

            Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! V dnešním úryvku radostné zvěsti Pán Ježíš říká, že Bůh potřebuje lidi, kteří zachovávají jeho přiká­zání. Dá jim k tomu mocného pomocníka – Ducha pravdy. V síle tohoto Ducha dělají pak křesťané divy lásky mezi lidmi, jak o tom čteme ve Skut­cích apoštolských.

            Moji milí, podobu křesťana, který je vhodným spolupracovníkem Ducha svatého, popisoval svatý Petr: Bůh potřebuje takové, kteří mají v srdci hlubokou úctu k Pánu Ježíši; takové, kteří mají pevnou víru; takové, kteří mají dobrou vůli; takové, kteří mají dobré křesťanské chování. Ano, takové lidi potřebuje Bůh, aby vnášeli Božího Ducha do světa. Bůh tě potřebuje! Bůh potřebuje tvou spolupráci! Není toto jedno z nejpodivněj­ších tvrzení? Že by všemohoucí, nekonečný Bůh potřeboval takové NIC, jako jsem já – ubohý a hříšný člověk? Že by Duch svatý, který vane, kde chce, byl nějak na mně závislý?

            Bratři a sestry, Bůh stvořil člověka tak, aby byl spolupracovníkem Božím ne z donucení, ale ze své svobodné vůle. Duch svatý dal sílu apo­štolům, protože o ni prosili. Proměnil je, protože se dali proměnit, protože jednali podle jeho vnuknutí a pod jeho vedením. Duch Boží nepůsobí mezi lidmi bez lidí. Duch Boží chce jejich souhlas a spolupráci. Duch svatý nám dá odvahu, nadšení a sílu, a my musíme dát svou námahu, rozum, ochotu, všechny své síly.

            Moji drazí, svatý papež Jan XXIII. svolal Druhý vatikánský koncil. Víme, že koncil je vždycky dílem Ducha svatého v církvi. Ale mu­seli se sejít všichni biskupové světa. Museli podstoupit námahu. Museli přemýšlet, jak odít do lidských slov a jak nejlépe vyjádřit to, co pociťo­vali jako vnuknutí svatého Ducha. A tak je tomu vždy. Bůh je velký a neomylný. Člověk je nepatrný a má plno chyb. A přece Bůh člověka potře­buje. Bůh chce, aby člověk spolupracoval na budování Božího království mezi lidmi. Máme tuto zemi rozvíjet do krásy, máme ji zušlechťovat. Máme pečovat o přírodu i o zvířata. Máme chránit naši zemi před každým, kdo by ji chtěl ničit.

            Bratři a sestry, Pán Ježíš chce, abychom byli nositeli jeho lásky k lidem. Každý člověk potřebuje lásku. A každý člověk má na lásku právo. Lidské zákony mají teprve tehdy dobrý smysl, když jsou uplatňovány v duchu lásky. I k tomu nás potřebuje Bůh – abychom lidské zákony uplat­ňovali v duchu lásky.

             Přátelé Boží, Duch svatý nás vede, abychom v sobě nosili Boží světlo, Boží jiskru radosti. Abychom tím světlem svítili lidem kolem sebe. Radost je nakažlivá – přenese se od nás na jiné. V tomto týdnu přemýš­lejme, jak budeme spolupracovat s Duchem svatým – každý z nás ve svém prostředí. Přemýšlejme, jak budeme vnášet do světa Ducha Božího. Pane, prosíme tě, dej, ať dobrá vnuknutí tvého svatého Ducha slyšíme, podle nich se řídíme, a tak tě celým svým životem následujeme! Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.