Jdi na obsah Jdi na menu
 


KVĚTNÁ NEDĚLE

10. 4. 2022

Kdo je vinen?

             Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Na Květnou neděli nebývá kázání. Dnes mluví pašije. Proto bude jen krátký doslov po pašijích.

            Moji milí, pašije nám kladou řadu otázek: Kdo za to může? Kdo je vinen? Kdo zavinil kříž? Kdo může za Kalvárii? Za to, že je Kristus Pán odmítán, posmíván a neuznáván? Je to Pilát? Ale ten přece říkal: Já jsem nevinen smrtí tohoto spravedlivého! Jsou to tedy Židé? Ale ti se odvolá­vali na zákon: My máme zákon a podle zákona musí zemřít! Takže za to může Jidáš? Ale ten si možná myslel: Já touto zradou donutím Ježíše, aby se konečně projevil jako Boží Syn. Ježíš zatím váhá. Já ho přinutím, aby ukázal, kdo opravdu je. A nakonec na tom ještě vydělám!

            Bratři a sestry, kolik bychom to našli různých omluv a ospravedl­nění! Kolik z nich se odráží v našich myšlenkách nebo způsobech našeho jednání! Naštěstí Pán Ježíš nechce, abychom hledali viníka. Víte proč? Protože vinu máme totiž všichni – nejen ti lidé v minulosti, ale i my, každý z nás, lidé dnešní doby.

            Moji drazí, proč jsme vlastně dnes tady? My jsme tady proto, aby­chom vděčně poděkovali Kristu Pánu, který vzal na sebe to, co jsme měli nést my. Vždyť Kristus Pán nemyslel na sebe. On myslel na svou Matku Marii, na svého učedníka Jana a v nich myslel na celou svatou Cír­kev, tedy i na nás. Kristus Pán myslel na lotra, který umíral vedle něho a kterému v jeho zoufalství dal nepochopitelnou jistotu, že ještě dnes bude s ním v ráji. Kristus Pán myslel na ty, kdo ho přivedli na kříž.

            Přátelé Boží, a také dnes chce Kristus Pán skrze nás myslet na mnohé, na naše současníky, na celý náš svět, abychom i my byli jednou s ním v ráji. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.