Jdi na obsah Jdi na menu
 


KVĚTNÁ NEDĚLE

2. 4. 2023

Petr a Jidáš

            Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Na Květnou neděli nebývá kázání. Dnes mluví pašije. Proto bude jen krátký doslov po pašijích.

            Moji milí, pašije nám vypravují o dvou zrádcích. Byli to dva apoš­tolé – Šimon Petr a Jidáš z Iš-Kariotu. Oba Pána Ježíše v těžké chvíli zra­dili, oba zapřeli. Oba svůj hřích doznali, oba litovali, oba jej oplakávali: „Zradil jsem krev spravedlivou,“ volá Jidáš před san­hedrinem.

            Bratři a sestry, proč Jidáš přesto spáchal sebevraždu, zatímco Petr se stává prvním papežem, viditelnou hlavou Církve? Protože Jidáš svůj hřích nevyznal před Kristem Pánem. On se vyznal před san­hedrinem – židovskou veleradou – a tito lidé mu rozhřešení dát nemohli. Ti se mu jen vysmáli! Jidáš zůstal zoufalcem, protože ne­žádal o  odpuštění Ježíše. Ne­přijal je od něho, nečekal odpuštění. Neuvěřil, že mu Pán Ježíš odpustí. Tady vidíme názorně nejhorší účinek hříchu: odhání nás od mi­losrdenství Božího. Působí, že naše důvěra v Krista Pána slábne.

            Moji drazí, a proč Šimon Petr, druhý zrádce svého Mistra a Pána, druhý hříšník, zůstal apoštolem, ba stal se skálou Církve svaté? Protože nejen litoval, ale také hledal odpuštění. Vrátil se mezi apoštoly a doznal svůj hřích. Hledal odpuštění svého Pána a důvěřoval v něj. Proto mu Kris­tus Pán odpustil. Až si zase budou hledět tváří v tvář, Pán Ježíš ho neuvítá výčitkou, ale tichou otázkou: „Petře, miluješ mě?“

            Bratři a sestry, a toto jsou stálé velikonoce lidstva. Je to rozcestí, na němž se lidé rozdělují. Zatímco jedni jdou s Jidášem za cinko­tem peněz, druzí s Petrem kajícně vyhlížejí Krista. My hledáme ve svátosti smíření s kajícím srdcem Ježíšův zrak. A Pán mezi nás přichází, pohlíží i nám do očí a ptá se každého z nás: „Miluješ mě? Máš mě rád?“

            Přátelé Boží, to jsou opravdové křesťanské velikonoce, to je křesťan­ské jaro v duši: Vždy znovu prožíváme své velikonoční znovuzro­zení. Kéž tedy se Šimonem Petrem dobře uslyšíme Ježíšova slova lásky a odpuštění. Kéž se naplníme velikonoční radostí, a kamkoliv půjdeme, všude ji rozdá­váme! Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.