Jdi na obsah Jdi na menu
 


KVĚTNÁ NEDĚLE

24. 3. 2024

Mít před očima obraz trpícího Krista

            Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Na Květnou neděli nebývá kázání. Dnes mluví pašije. Proto bude jen krátký doslov po pašijích.

            Moji milí, pokusme se zadívat na celé Kristovo vykupitelské dílo, zvláště pak na jeho pašije – utrpení, pod zorným úhlem myšlenky: Ježíš dokonale naplnil vůli svého nebeského Otce. Jistě se nám vybaví mnohá místa v evangeliu,  kde se píše: Stalo se tak, aby se splnilo Písmo. Jaká je vůle Boží, je zakódováno v celých dějinách spásy ve slově Božím. A sku­tečně do poslední čárky a do posledního písmenka se tato vůle Boží napl­ňuje.

            Bratři a sestry, my si rádi vytváříme svůj vlastní obraz života a ne­chceme přijmout Boží obraz, vůli Boží o našem životě a o životě našich bratří a sester. Proto je nutné mít před očima obraz trpícího Krista a slyšet o něm: To je skutečně Syn Boží. Na něm se splnila vůle Boží. Pán Ježíš ve vrcholných chvílích svého života – v Getsemane – vyslovil větu, která po­tvrzuje pravdivost naší úvahy: „Otče, ne má vůle, ale tvá vůle se staň!“

            Přátelé Boží, tak bychom se měli naučit odpovídat i my ve svém životě na všechno, co nás potká. Na všechno nepříjemné, bolestivé, zraňu­jící. Vždyť i my, křesťané, kráčíme cestou Kristovou, to je cestou kříže. Zadívejme se proto v celém Svatém týdnu na našeho trpícího Pána a kéž je nám pohled na něj povzbuzením v plnění svaté vůle Boží! Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.