Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa (cykl A)

30. 12. 2022

Manželé, děti a „dříve narození“

            Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Dnes slavíme svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Tento svátek je poměrně mladý – zavedl ho v roce 1921 Svatý otec Benedikt XV. pro celou Církev. Jakoby tento moudrý papež předvídal, že moderní doba bude rodině klást mnohé překážky. A dnes vidíme, jak velikou měl pravdu. Vidíme všude kolem sebe, jak je rodina ve své existenci ohrožena.

            Moji milí, když jsem byl ještě mladým kaplanem v Písku, řekl mi jeden bodrý a rozšafný muž v „nejlepších letech“: Velebníčku, o manžel­ství v kostele nemluvte, v tom vy nejste odborník. Ale já bych mluvit mohl. Já už jsem byl dvakrát ženatý a dvakrát jsem se rozvedl. A s tou ženou, co mám teď, jsem se raději oddat nenechal. – Pravda, takovými „bohatými“ zkuše­nostmi se kněz pochlubit nemůže. Ano, kněz žije v celibátu, ale přesto může manželům, dětem i „dříve narozeným“ poradit. A to je i nadpis dnešní promluvy – manželé, děti a „dříve narození“. Vždyť kněz přece nespadl z višně ani nevyšel v rozkaze velitele útvaru, ale vyrůstal v rodině, a tak něco o tom přece jenom ví.

            Bratři a sestry, nejprve tedy manželé: Pro vzájemné soužití manželů je velice důležité, aby často zazněla slova uznání – dokázat toho druhého pochválit, ocenit. To, co se nepodaří, nad tím přimhouříme oči a to, co se povedlo, pochválíme. A vždycky je důle­žité, aby manželé měli dobrou vůli dohodnout se. Ano, klíčem k dohodě v rozepřích je dobrá vůle, ale musí být na obou stranách. A jestliže jsme křesťané, mějme dostatek síly něco nespravedlivého vytrpět.

            Moji drazí, a jaký je poměr rodičů k dětem? Tady to začíná ještě dříve, než děťátko přijde na svět. A když se dítě narodí, je potřebí naučit je mluvit. Nejen mluvit s lidmi, ale také mluvit s Bohem. Tedy na­učit dítě modlit se. Výchova má být taková, aby dítě nebylo zhýčkané. Jestliže si děcko všechno vynutí, vybrečí a vytrucuje, a rodiče mu všechno dají, pletou si na  sebe bič. Výchova musí být vždycky jednotná.

            Bratři a sestry, posuďte sami: je toto správná výchova? Maminka se modlí a tatínek kleje? Maminka jde do kostela a tatínek do hospody? To je rozpolcení. Jako dítko školou povinné jsem na vlastní kůži zažil, jak to bylo za bolševika úděsné, když jsem byl doma veden k Bohu a ve škole do nás hustili bezbožectví a marx-leninské „kraviny-kraviny-blbosti“! Dát dítěti křesťanskou výchovu je svatá povinnost rodičů. A jestliže křesťanští rodiče nevedou své děti k Bohu, dopouštějí se těžkého hříchu.

            Moji milí, a konečně se můžeme ptát, jaké je v rodině místo „dříve narozených“. Především by mladí lidé nikdy neměli odsuzovat své staré ro­diče, že mají nemoderní a zastaralé názory. Velký český průmyslník Tomáš Baťa řekl: „Když mně bylo dvacet let, myslel jsem si, že můj otec je nej­větší hlupák pod sluncem. Když mi bylo třicet, říkal jsem si – on zas tak hloupý není. A ve čtyřiceti letech, když si s nějakým problémem nevím rady, ptám se, jak by to udělal můj táta.“

            Bratři a sestry, dědeček či babička občas cítí, že už jsou v rodině zbyteční. Někdy jim to dokonce mladí řeknou do očí a natvrdo, což je mimochodem strašlivá nehoráznost a těžký hřích proti 4. přikázání! Je veliká škoda, když chce rodina ty své seniory odstrčit na vedlejší kolej. Připadá mi to asi tak, jako kdyby vzali sekeru a u stromu přesekali kořeny. Vždyť ti „dříve narození“ mají za sebou tu nejcennější školu, kte­rou ti mladší mít nemůžou, a kterou sebelepší univerzita nenahradí – mají za sebou školu života. Mají úžasné zkušenosti a mohou je mladé generaci předat. A i kdyby už nic dělat nemohli, mohou se za ty mladé mod­lit.

            Přátelé Boží, bylo teď hodně předvánočního zpovídání. My kněží jsme měli největší radost, když ke zpovědi přišla celá rodina. Muž, žena a děti. Ty děti totiž vidí na vlastní oči, že jejich rodiče jsou věřící, že se mají doma rádi, a budou se snažit, aby podle vzoru Pána Ježíše ve svaté rodině nazaretské prospívaly moudrostí a milostí před Bohem i před lidmi. Pane Ježíši, svatá Maria a svatý Josefe – chraňte naše rodiny nyní, vždycky a na věky věků! Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.