Jdi na obsah Jdi na menu
 


VZKŘÍŠENÍ – obřady Veliké noci

3. 4. 2021

Pán života a smrti

            Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Prožíváme Velikou noc, kdy Kristus vpravdě z mrtvých vstal. Dnes nás oslovují a uchvacují samotné obřady Veliké noci, a tak promluva bude jen kratičká. Ježíš žije, byl vzkříšen a je přítomen mezi námi. Prožíváme tak jako kdysi učedníci jedinečnou a nenahraditelnou atmosféru radosti a vnímáme jakési zvláštní světlo z Kristova vzkříšení.

            Moji milí, prožíváme zde společně – ve víře, radosti a otevřenosti – skutečnost, která se dotýká každého člověka a má pro nás rozhodující vý­znam: Bůh existuje, je Bohem života a živých, stojí za svými sliby, je mocnější než utrpení, bezpráví, násilí i smrt. On má poslední slovo, on jestiť Pánem života a smrti.

            Bratři a sestry, prázdný hrob sám o sobě ještě nic neznamená. To je třeba zdůraznit, protože my křesťané stále toužíme prokazovat Ježíšovo vzkříšení  nějakým takovým „nezvratným důkazem“. Objektivní důkazy ovšem víru nevyvolávají. Kdyby mohla existovat fotografie Kristova prázdného hrobu, jistě by vyvolala obrovskou senzaci. Ale málokomu by se stala základem víry. Ke zrodu víry je nutné osobní oslovení.

            Moji drazí, teprve, když Zmrtvýchvstalý Kristus Pán oslovil Maří Magdalénu jménem, oteví­rají se jí oči i srdce. Osobním setkáním bylo obnoveno společenství, které bylo přerušeno smrtí Pána. A to je cesta i pro nás. Nehledejme důkazy, nechtějme vidět prázdný hrob. Ale otevřeme svá hořící srdce a naplno vnímejme ži­vého Pána, který je zde s námi. Jeho láska nás naplňuje radostí a štěstím právě teď.

            Přátelé Boží, proto radostné poselství Veliké noci zní: Nic se neboj. Já jsem první a poslední, živý. Byl jsem mrtev, ale jsem živ navěky. A s tímto ži­votem se nyní ve víře můžeš setkat a naplno ho zakusit. Aleluja! Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.