Jdi na obsah Jdi na menu
 


VZKŘÍŠENÍ – obřady Veliké noci

8. 4. 2023

Proč hledáte živého mezi mrtvými?

            Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Prožíváme Velikou noc, kdy Kristus vpravdě z mrtvých vstal. Dnes nás oslovují a uchvacují samotné obřady Veliké noci, a tak promluva bude jen kratičká.

            Moji milí, položme si o této Veliké noci trochu provokativní otázku: Jak by to bylo, kdyby s Ježíšem Kristem všechno skončilo Velkým pátkem na Golgotě a jeho pohřbem? — Inu, to by pak nebylo nic z toho, co tvoří dějiny křesťanství za více jak dva tisíce let. Nebylo by ani Církve Kristovy. Nečetli bychom si v evangeliích. Neslavili bychom Nejsvětější Eucharistii. Ježíšův hrob by byl dávno zapomenutý. Ježíšovo jméno by znal asi jen málokdo.

            Bratři a sestry, celé křesťanství stojí a padá s touto jedinou větou evangelia: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tady, byl vzkříšen!“ Kdyby tato věta evangelia nebyla pravdivá, byli bychom my křesťané ubo­žáci, kteří se honí za nějakým neexistujícím přízrakem. Ba dokonce celé lidstvo by bylo ubohé, kdyby platilo, že moc zla smí mít konečné slovo nad dobrem. Že pravda nakonec prohrává. Že mocní tohoto světa se mohou beztrestně radovat z násilí a útlaku, kterého se dopouštějí na svých podda­ných.

            Moji drazí, avšak život Kristův Velkým pátkem nekončí. Je zde noc vzkříšení, je zde záře prázdného hrobu: Proč hledáte živého mezi mrt­vými? Ano, Kristus už vstal z mrtvých – jako první z říše zemřelých! Ano, Kristus už sedí po pravici Otce, odkud přijde soudit živé i mrtvé! Ano, svědkové, kterým se Pán ukázal, už dosvědčují: My jsme Pána viděli! Naše srdce hořelo, když nám vykládal smysl Písma. Ježíš vpravdě z mrtvých vstal!

            Bratři a sestry, proto i my o Velikonocích plným právem radostně zpíváme: Aleluja – živ buď nad smrtí slavný vítěz! Zpíváme si radostně, přestože náš život je ještě uprostřed temnot lidí, kteří nepřijali světlo Kris­tova evangelia. Zpíváme si radostně, přestože jdeme životem ve stínu smrti, která nás ohrožuje.

            Přátelé Boží, právě proto slavíme Ježíše Živého, vycházející Slunce naděje. Právě proto dnes budeme s radostí a s HOŘÍCÍM SRDCEM zpívat po proměňování slova: Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste! Aleluja! Pochválen buď Pán Je­žíš Kristus.