Jdi na obsah Jdi na menu
 


VZKŘÍŠENÍ – obřady Veliké noci

16. 4. 2022

Kristus vpravdě z mrtvých vstal – ALELUJA!

            Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Prožíváme Velikou noc, kdy Kristus vpravdě z mrtvých vstal. Dnes nás oslovují a uchvacují samotné obřady Veliké noci, a tak promluva bude jen kratičká. Co by­chom si měli z této největší křesťanské slavnosti zapamatovat?

            Moji milí, zapamatujme si čtyři pojmy: plamen, který kněz světil na  začátku velikonoční vigilie, dále kněz posvětí pramen vody, pak uvidíte velké řady těch, kteří si půjdou pro nebeský Chléb – Tělo Kristovo, a v srdci vám bude znít jásavé Aleluja.

            Bratři a sestry, nejprve tedy – plamen. Nejenom na Kalvárii byla tma, když Kristus umíral. Kolikrát se to v dějinách opakovalo, že nám zhasla každá naděje a my jsme byli v temnotě. Nebo si vzpomeňte, jak mnohý z  vás zažíval temnotu ve své duši, když se vám zdálo, že vás všichni opustili a že vás nikdo nemá rád. — A potom Pán Bůh zasáhl. Blesk padl na Kalvárii, anděl odvalil kámen a nám přišlo světýlko bez naší námahy. Pán Bůh zasáhl... Je to obrov­ská radost, že tuto naději máme, že zlo nemá nikdy poslední slovo.

            Moji drazí, za druhé tu máme – pramen. Voda je základní pod­mínkou života. Kde není voda, tam je poušť. Voda je zdroj čis­toty. Čím bychom se každé ráno umývali, kdyby nebyla voda? A toto dělá v  duchovním smyslu křestní voda, že rodí děti Boží, a svátost smíření, že očišťuje pokřtěné. Kde není voda, tam je poušť, ale kde nebude křestní voda a „voda“ svátosti smíření, tam nastane spoušť, zkáza. Někde už nastala. Je vždycky lépe stavět kostely než stavět kriminály, je lepší poslechnout kněze než poslechnout policajty. A to nám říká to druhé slůvko – pramen. Pramen očisty.

            Bratři a sestry, za třetí tu máme – chléb. „Mé tělo je pravý pokrm“, řekl Ježíš. „Kdo nebude z tohoto chleba – toto moje tělo – jíst, nebude mít život.“ Měřítkem duchovního života je počet svatých přijímání. Kéž přijde hodně lidí pro tento zdroj duchovního života, pro nebeský Chléb! Zvláště dnes bychom s duší čistou jak studánka a jasnou jak napadlý sníh měli všichni jíst z této nebeské hostiny.

            Přátelé Boží, a konečně za čtvrté tu máme slovíčko – aleluja. Víte, co toto slovo znamená? Halelu Jahve, chvalte Pána, Hospodina! Zpívejte si aleluja často a  věřte: když ve vašem srdci bude hořet plamen víry, když se očistíte pramenem ve svátosti smíření, když přijmete ne­beský chléb, bude si zpívat nejen každý z nás, ale i celé naše Království české bude moci chválit Hospodina a radostně zazpí­vat Aleluja! Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.