Jdi na obsah Jdi na menu
 


Texty k přípravě snoubenců

Drazí snoubenci,

připravujete se na manželství. A právě manželství a rodinný život rozhodnou o časném i věčném osudu mnoha lidí. Na řemeslo se lidé připravují tři roky, na manželství, na ot­covský a mateřský vychovatelský úkol mnozí jen kratičce. Kdo s vámi promluví vážně o budoucím manželství? Cizí lidé asi sotva, a vaši nejbližší, rodiče? Buď nedovedou vy­jádřit, co by vám chtěli říct, nebo mají určité zábrany, jde-li o intimní otázky.

Proto je svatou povinností kněze, aby vám pomohl. Je přece vaším duchovním otcem a chce, abyste byli v manželství šťastni. Jste také dětmi Církve svaté. Ona je naší společnou matkou, má dlouholeté zkušenosti a záleží jí na tom, abyste mohli spokojeně žít. Svatá matka Církev dostala od svého zakladatele Ježíše Krista pověření vést lidi k nejvyššímu cíli. Jí řekl Kristus Pán: „Kdo vás slyší, mě slyší“ (Lk 10, 16).

Prosím vás tedy, abyste v této době přípravy na manželství navázali užší a vře­lejší vztah ke své svaté Církvi a k Pánu Bohu. Především vás prosím, abyste obnovili své náboženské vědomosti, pravidelně se modlili a  přicházeli na nedělní mši svatou. Pamatujte si, že budujete základy pro  své budoucí životní štěstí.

Texty, které jsem pro vás připravil, vám chtějí pomoci osvěžit si některé modlitby a  zásady křesťanského života. Povedou vás k vážnému zamyšlení nad cílem života a manželství. Pomůžou vám, abyste se dokonaleji poznali. Proto vás velice prosím, abyste si tyto studijní texty přečetli. Texty jsou ve formátu *pdf. Odkazy ke stažení textů po jednotlivých tématech najdete na konci tohoto článku.

V den svatby budete stát před oltářem celí v novém. Pocit uspokojení a hluboké radosti však budete mít tehdy a jen tehdy, když se na tento veliký den připravíte du­chovně, s opravdovostí, a když pozvete samotného Krista Pána do svého srdce, očiště­ného ve svátosti pokání. On vám udělí svou milost a požehnání, které budete stále potřebovat!

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c.

 

Texty k přípravě snoubenců ke stažení: