Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

PRŮVODCE SVATÝM TÝDNEM: KVĚTNÁ NEDĚLE („pašijová“) – začátek Svatého týdne

2. 4. 2023

 

Mše svatá na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma

V úvodu mše svaté – svěcení ratolestí

Při mši svaté zazní zpívané pašije podle Lukáše

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

2. 4. 2023

Petr a Jidáš

 

ZELENÝ ČTVRTEK

6. 4. 2023

Večer díkůvzdání

 

PRŮVODCE SVATÝM TÝDNEM: ZELENÝ ČTVRTEK

6. 4. 2023

 

1. den Velikonočního tridua

Ve večerních hodinách – mše svatá na památku Večeře Páně (po mši sv. bude obětní stůl obnažen)

 

VELKÝ PÁTEK

7. 4. 2023

Neumřel snad Ježíš nadarmo?

 

PRŮVODCE SVATÝM TÝDNEM: VELKÝ PÁTEK

7. 4. 2023

 

2. den Velikonočního tridua – den přísného půstu

Před Velkopátečními obřady – Velkopáteční pobožnost křížové cesty

Velkopáteční obřady na památku Umučení Páně – zazní zpívané pašije podle Jana

 

Uvnitř článku najdete PRAVIDLA PŘÍSNÉHO PŮSTU !!!

 

PRŮVODCE SVATÝM TÝDNEM: BÍLÁ SOBOTA

8. 4. 2023

 

3. den Velikonočního tridua

Den smutku a rozjímání.

 

VZKŘÍŠENÍ – obřady Veliké noci

8. 4. 2023

Proč hledáte živého mezi mrtvými?

 

PRŮVODCE SVATÝM TÝDNEM: VZKŘÍŠENÍ – obřady Veliké noci

8. 4. 2023

 

Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (Velikonoční vigilie)

Obřady Veliké noci se sice slaví večer na Bílou sobotu, ale liturgicky patří již k neděli Zmrtvýchvstání Páně

 

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – Boží hod velikonoční

9. 4. 2023

Kristův hrob jestiť prázdný

 

Žehnání pokrmů o Velikonocích

9. 4. 2023

 

Boží hod velikonoční 9. dubna 2023 při všech bohoslužbách

 

PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

10. 4. 2023

Jak poznáš Krista

 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – svátek Božího milosrdenství (cykl A)

16. 4. 2023

Proč lidé ztrácejí víru

 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (cykl A)

23. 4. 2023

Hořící srdce

 

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

23. 4. 2023

Album s obrázky sv. Vojtěcha

 

Svátek sv. Marka, evangelisty

25. 4. 2023

Čiperný mládenec Marek

 

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

29. 4. 2023

Žila pro pravdu a pro lásku

 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (cykl A)

30. 4. 2023

Já jsem dveře k ovcím

 

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky