Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

První pátek v měsíci září – mše svatá a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

1. 9. 2023

 

Pátek 1. září 2023 od 14 h v kapli domova důchodců v Horní Plané a od 17 h ve farním kostele sv. Markéty v Horní Plané

 

22. neděle v mezidobí (cykl A)

3. 9. 2023

Je Bůh dobrý?

 

Sbírka na bohoslovce

3. 9. 2023

 

Neděle 3. září 2023

 

Svátek Narození Panny Marie

8. 9. 2023

Narozeniny Panny Marie

 

23. neděle v mezidobí (cykl A)

10. 9. 2023

Bratrské napomenutí

 

Památka Jména Panny Marie

12. 9. 2023

Budiž pozdraveno tvé přesvaté Jméno

 

Svátek Povýšení svatého Kříže

14. 9. 2023

Vezmi kříž a následuj Krista

 

Památka Panny Marie Bolestné

15. 9. 2023

Slza živá

 

Památka sv. Ludmily, mučednice

16. 9. 2023

Slavné svědectví víry

 

Pozvánka na poutní mši sv. k Panně Marii Bolestné a hudební recitál na Dobré Vodě v Horní Plané

16. 9. 2023

 

Sobota 16. září 2023 od 14 hodin ve filiálním kostele Panny Marie Bolestné na Dobré Vodě

 

24. neděle v mezidobí (cykl A)

17. 9. 2023

Odpusť!

 

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

21. 9. 2023

Pozdně povolaný

 

Památka sv. Padre Pia da Pietrelcina, stigmatizovaného kněze a řeholníka

23. 9. 2023

Ikona Ukřižovaného Krista

 

25. neděle v mezidobí (cykl A)

24. 9. 2023

Dobrota a láska hospodáře

 

SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, VÉVODY ČESKÉ ZEMĚ, HLAVNÍHO PATRONA KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO

28. 9. 2023

Věčně živý chorál

 

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

29. 9. 2023

V průvodu andělů

 

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky