Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROMLUVY NA NEDĚLE, SLAVNOSTI A VÝZNAMNĚJŠÍ SVÁTKY

 

Duchovní zamyšlení na příslušnou neděli najdete i v našem Zpravodaji farností !

___________________________________________________________________

 

 

Příspěvky

Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

11. 7. 2023

Modli se a pracuj!

 

14. neděle v mezidobí (cykl A)

9. 7. 2023

Kdo žije bez rady, bývá bezradný

 

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE, slovanských věrozvěstů, patronů Evropy, hlavních patronů Velké Moravy

5. 7. 2023

Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu

 

Památka sv. Prokopa, opata

4. 7. 2023

Udeř svou berlou vetřelce

 

Svátek sv. Tomáše, apoštola

3. 7. 2023

Pán můj a Bůh můj!

 

 

 

13. neděle v mezidobí (cykl A)

2. 7. 2023

Miluj Boha nade všecko

 

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, apoštolských knížat

29. 6. 2023

Nepřeslechnout kohoutí kokrhání

 

12. neděle v mezidobí (cykl A)

25. 6. 2023

Důvěrou proti strachu

 

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

24. 6. 2023

Hlas volajícího na poušti

 

Památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa

19. 6. 2023

Světec tří národů

 

11. neděle v mezidobí (cykl A)

18. 6. 2023

Pojďme prosit Pána žně

 

Svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie

17. 6. 2023

Mariino Neposkvrněné Srdce

 

SLAVNOST BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ (cykl A)

16. 6. 2023

Učte se ode mne!

 

Památka sv. Víta, mučedníka

15. 6. 2023

Klaním se pouze pravému a živému Bohu

 

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – BOŽÍ TĚLO (cykl A)

11. 6. 2023

Svátek Boží dobroty a Boží moci

 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (cykl A)

4. 6. 2023

Jsem obrazem Trojjediného Boha

 

Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a Věčného Kněze

1. 6. 2023

Kristus Pán – Nejvyšší kněz navěky

 

Svátek Navštívení Panny Marie

31. 5. 2023

Jsem služebnice Páně

 

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (cykl A)

28. 5. 2023

Dary Ducha svatého

 

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ (cykl A)

21. 5. 2023

Já jsem s vámi až do konce

 

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

16. 5. 2023

Mocný přímluvce u Boha

 

Svátek sv. Matěje, apoštola

14. 5. 2023

Náhradník mezi apoštoly

 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (cykl A)

14. 5. 2023

Vnášet do světa Božího Ducha

 

Svátek Panny Marie Fatimské

13. 5. 2023

Třináctý květen v dějinách

 

Svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí

8. 5. 2023

Pokladnice božských milostí

 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (cykl A)

7. 5. 2023

Pozvání do domova

 

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

3. 5. 2023

Různé cesty k Bohu

 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (cykl A)

30. 4. 2023

Já jsem dveře k ovcím

 

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

29. 4. 2023

Žila pro pravdu a pro lásku

 

Svátek sv. Marka, evangelisty

25. 4. 2023

Čiperný mládenec Marek

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

následující »